”Hen borde utvisas på en gång” är en vanlig kommentar när en utlänning döms till utvisning för brott men avtjänar sitt fängelsestraff i Sverige. Med hjälp av experter reder Metro ut hur utvisning av brottslingar går till.

Montage TT/Alamy.
Utvisning vid brott – så fungerar det

Tre saker avgör om en brottsling utvisas eller inte. 

Tre saker avgör om en utländsk medborgare som begått ett brott utvisas eller inte. Hur allvarligt brottet är, hinder för utvisning samt personens anknytning till Sverige.

– Utvisningstiden varier beroende på hur allvarligt brottet är, ofta från fem år till livstid och livstid är hela livet ut, säger Karin Bartes, rådman vid Södertörns Tingsrätt. 

► LÄS MER:  Det här är skillnaden på att vara migrant och att vara flykting

Utvisning är möjligt om utlänningen döms för ett brott som har fängelse i straffskalan och straffet som döms ut är strängare än böter. Personen kan också utvisas om det finns en risk att hen gör sig skyldig till nya brott eller om det är ett allvarligt brott som till exempel mord, grovt narkotikabrott, våldtäkt eller liknande.

Åklagaren måste begära utvisning för att domstolen ska pröva frågan. Enligt Karin Bartes inhämtar domstolen då yttrande från Migrationsverket för att höra så att det inte finns hinder med en utvisning.

Y

ttrandet lämnas innan tingsrätten dömer i målet. Enligt Migrationsverkets Förvaltningsprocess, FVP, tittar myndigheten på om personen i fråga har beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av skyddsskäl.

Är personen flykting eller övrig skyddsbehövande kan det alltså hindra utvisning. Brottet personen begått vägs inte in i Migrationsverkets bedömning.  

”Det är upp till domstolen att göra denna bedömning” skriver FVP.

Enligt Karin Bartes går domstolen oftast på Migrationsverkets bedömning.

– Bedömer de att det finns ett hinder, alltså risk för att personen blir förföljd eller dödad i hemlandet så lyssnar domstolen på det. Deras yttrande väger enormt tungt, säger hon.

 

► LÄS MER:  De utvisas för att pappan fick för lite i lön – politiker protesterar

Döms hen till utvisning avtjänas fängelsestraffet i Sverige. Detta eftersom det inte får råda några tvivel om hur personen behandlas samt att en dom i svensk domstol inte automatiskt innebär en dom i ett annat land.

– Därför skulle personen om hen inte avtjänar sitt straff i Sverige helt kunna slippa undan straff, säger Karin Bartes.

Brottslingens anknytning till Sverige vägs också in i utvisningsbeslutet. Men hen kan inte gifta sig under tiden i fängelset för att slippa undan utvisning.

”Nej, att en utlänning gifter sig under tiden han eller hon avtjänar ett fängelsestraff utgör i sig inte ett synnerligt skäl för att upphäva utvisningen” skriver FVP.

Privat

Karin Bartes, rådman vid Södertörns Tingsrätt.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Politik Brott