Den enes bröd är den andres död. I undersökningar som Yougov gjorde för Metro under veckorna fram till valet berättar väljare om varför de överger sitt gamla favoritparti.

Därför gick M och S väljare till SD

29 procent av Sverigedemokraternas röster kom från Moderaterna, enligt SVT:s vallokalundersökning.
 
I Metro/Yougovs undersökning berättar väljarna varför. Många av svaren handlar om invandring – och även i SVT:s undersökning tycker 71 procent av SD-väljarna att det är den viktigaste frågan. Men väljarna nämner också upplevda brister i välfärden, försvaret och jobbpolitiken.
 
”De är emot enhetstaxa i kollektivtrafiken i Stockholm. De är inte villiga att förändra invandringspolitiken där Sveriges gränser är på tok för öppna idag, vilket kommer att leda till att kostnader i samhället kommer att öka drastiskt”, uppger en 27-årig man från Stockholm i undersökningen som väljer bort M för SD. 
 
De som har tappat näst mest till SD är S, vars gamla väljare står för 16 procent SD:s röster enligt SVT. S får också kritik för invandringen, men även andra frågor. 
 
”Jag tycker inte att de står upp för arbetare och de inte känns trovärdiga med sina vallöften om bland annat rätten till heltid inom den offentliga sektorn”, uppger en 31-årig manlig storstadsväljare från södra Sverige. 
 
Det parti som hade minst tapp till SD var Miljöpartiet. Bara var hundrade MP-väljare från förra valet röstade på SD. För både FI och V gick två procent av väljarna till partiet.  
 
 

FI tog röster från MP och V

Partiet som har ökat näst mest i procentenheter är Feministiskt initiativ – från 0,4 procent 2010 till 3,1 procent 2014. Bara 10 procent av FI:s väljare 2014 röstade på partiet i det förra valet, enligt SVT:s undersökning. En tredjedel röstade istället på Miljöpartiet 2010 och nästan lika många röstade på Vänsterpartiet. 77 procent kom från de tre rödgröna partierna och endast nio procent från Allianspartierna. 
 
”FI tar upp viktiga frågor, strukturella frågor, som inte är prioriterade idag. Jag stödjer fortfarande V men vill att FI ska komma in i riksdagen. Dessutom är FI en bra motpol till Sverigedemokraterna”, uppger en 36-årig kvinna från Stockholm.

FP tappade näst mest

Folkpartiet var det parti som tappade näst mest efter Moderaterna – från 7,1 till 5,4 procent. De är
också det parti där lägst andel av väljarna från 2010 röstade likadant 2014 – bara 43 procent. En tredjedel av deras röster från förra valet gick till andra allianspartier och flest fick Moderaterna med 17 procent. Även S och C lyckades med att stjäla 11 procent var. FP har traditionellt rörliga väljare, säger statsvetaren Sören Holmberg till TT. 
 
”Håller fortfarande med dem i många sakfrågor men vill rösta på ett parti med miljöprofil, och lyfta fram en kvinna i form av Annie Lööf”, uppger en 29-årig kvinna från Stockholm som gick från FP till C. 
 

S och SD:s väljare trognast

De partier med trognast väljare från förra valet är Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna där 79 respektive 78 procent röstade på partierna igen. Enligt Lars Gylling, nordisk kommunikationschef på Yougov är det naturligt att det största oppositionspartiet har väldigt lojala väljare. Och SD:s väljare följer ett nordiskt mönster. 
 
– Vi ser precis samma sak med Dansk folkeparti i Danmark och Fremskrittspartiet i Norge, säger han. 
Anledningen är att de växer och har en tydlig politik som är fokuserad på en fråga. Samtidigt är Socialdemokraterna det enda parti som har tagit röster från Sverigedemokraterna i någon större utsträckning. 13 procent av väljarna som röstade på Sverigedemokraterna i förra valet röstade på Socialdemokraterna i år, enligt SVT:s vallokalundersökning. Lars Gylling tror att siffran i verkligheten är lägre, men fenomenet är inte konstigt, menar han. Det följer av att de börjar locka väljare med andra frågor. 
 
– Det kan kanske vara ett första tecken på att SD håller på att bli ett mer moget parti. Det har vi sett i Norge och Danmark med Fremskrittspartiet och Dansk Folkeparti, att de började som enfrågepartier, men sedan byggde på med välfärdsfrågor, säger han.
  
LÄS MER:
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset