Kring sekelskiftet flydde över en miljon svenskar till USA för att undkomma svält. I dag tycker allt fler att Sverige ska vända ryggen åt de människor som är på flykt från krigets Syrien. Vad är det egentligen för människosyn, undrar psykologistudenten Erika Marcusson.

Vad är det vi är så rädda för?

Ökad mångfald i ett land som alltid har haft mångfald? Blandade kulturer i ett land som aldrig haft en egen kultur utan lånat från andra sedan kristendomen tvingades in i Sverige och fick oss att överge asatron? Är vi rädda för den enorma kunskap och den fantastiska potential andra kulturer bär med sig över gränserna såsom vi bar med oss kunskap ut i världen under vår flykt? Är vi rädda för att lära oss mer om världen så att vi tvingas inse hur otroligt bortskämda vi har varit, och fortfarande är, i vårt trygga lilla land där lagom är bäst och inget får förändras?

Har vi glömt att upptakten till nazisternas framgång i Tyskland var 1930-talets stora depression som försatte miljoner människor i svår nöd?

Världen slits sönder av inbördeskrig, svält och den största flyktingkatastrof vi skådat under de senaste 18 åren. I juni presenterade FN:s flyktingorgan UNHCR siffror på att det finns idag närmare 60 miljoner människor som lever under flyktingförhållanden världen över.

60 miljoner människor. Ofattbart.

Under bara ett års tid har flyktingströmmen stigit med nästan 10 miljoner människor. I Sverige bor drygt 9 miljoner människor.

Och vad gör vi svenskar som i dag inte minns en gnutta av hur det var att svälta, leva i krigstid eller vara på flykt, för att det var våra förfäder som flydde, våra mor- och farföräldrars generationer som kämpade mot rädslan under krigstiden? Det är över 100 år sedan Sverige led av svält.

Vi lever i fredstid, vi slipper se vårt land försvinna under luftanfall, vi lever inte bland ruiner av städer. Utan rädsla för krypskyttar kan vi gå till skolan, affären och jobbet. Människor flyr till vårt land, inte från vårt land. Ensamma barn, splittrade familjer, trasiga människor flyr till vår trygghet.

Och vi vänder människor ryggen på grund av deras ursprung? Visar hat för att de tvingats fly från sina hem, liksom vi tvingades fly för över 100 år sedan? Är vi så omänskliga att vi tror oss vara bättre än dagens flyktingar? Är vi så outbildade att vi glömt ur vilken rädsla nazisterna plockade sina röster inför skapandet av Tredje riket, från vilken desperation de skapade sin politik?

Hudfärg ges skulden för våldsbrott, etnisk tillhörighet ges skulden för arbetslöshet. Girighet stavas "tiggare". Vad håller vi på med? Vad är det för människosyn vi målar upp för oss själva och för våra barn? Vad är det för framtid vi gräver åt oss själva? En skyttegrav?

Är vi så rädda att vi glömt utvandringen som pågick mellan 1880 och 1920, då över en miljon svenskar flydde Sverige på grund av svält? Svenska flyktingar strömmade i horder från Sverige, med hopp om nytt liv i ett annat land. Vi flydde vårt land och miljoner dog, utan att någonsin få återse sitt älskade hemland eller sina familjer.

Hur kan vi tro att vi är bättre än de 60 miljoner som i dag är på flykt? Hur kan vi tro att deras sorg är mindre än vår?

Erika Marcusson

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset