Köpenhamns teknik- och miljöborgmästare Morten Kabell kommer till Almedalen.Köpenhamn är den första huvudstaden som siktar på att bli helt klimatneutral till år 2025.
Köpenhamns teknik- och miljöborgmästare Morten Kabell kommer till Almedalen.Köpenhamn är den första huvudstaden som siktar på att bli helt klimatneutral till år 2025.

Från gröna tak till slipsförbud – nu tar storstäderna miljöfrågan i egna händer. Ett trettiotal borgmästare samlas under Almedalsveckan i Visby för att trycka på världens politiker inför FN:s klimatmöte i Paris i slutet av året.

Gröna korridorer, xeriscaping* och gigantiska solcellsanläggningar.

Det är bara några av de idéer som ska säkra vår överlevnad.

Därför kommer borgmästare från Danmark, Norge, Finland, Island och Sverige till Visby i slutet av juni för att öppna årets Almedalsvecka med eventet ”Cities and Mayors leading the new climate economy - the Nordic road to Paris and beyond”.

– Borgmästare, experter och opinionsbildare tar sig till Visby från Europa, Afrika, Asien och USA för att trycka på regeringar inför FN:s klimatmöte i Paris i slutet av året. De ska visa hur storstäderna går före och driver på utvecklingen av hållbara städer, säger Kaj Embren, projektledare för Nordic Mayors Event i Almedalen.

Deras viktigaste budskap är hur politiker, näringsliv och medborgare tillsammans kan utveckla hållbara städer och minska användandet av fossila bränslen. Redan den 18 juni organiserar EU projektet Climate-KIC Nordic i Köpenhamn, ett så kallat 24-timmars Climathon (ett dygnslångt utvecklande av gröna idéer) i Göteborg, Köpenhamn och Helsingfors. 

– Vi ska diskutera resultatet i Almedalen och visa hur medborgarna kan engageras och vara med i viktiga beslutsprocesser, som inte bara är lokala utan också globala. Klimatet har inga nationsgränser, säger Kaj Embren.

Köpenhamn är den första huvudstad som siktar på att bli helt klimatneutral år 2025. Staden har kommit bra bit med arbetet, bland annat med hjälp av energisparande gatlampor och trafiksignaler, bättre cykelbanor och 

– Storstäderna står för 70 procent av klotets utsläpp av koldioxid. Därför är storstäderna väldigt viktiga för att begränsa skadorna av klimatförändringarna, säger teknik- och miljö-borgmästare Morten Kabell.

James Hanusa är en av San Franciscos viktigaste miljökämpar. Han ser att städerna blir allt mer centrala för klimatinnovationer när regeringar famlar efter lösningar och överenskommelser.

– Städerna kan vara mer flexibla och experimentera mer, eftersom de inte har ett nationellt ansvar gentemot väljare. Borgmästare också utnyttja sina miljö- och klimatsatsningar för att locka unga, kreativa arbetstagare med liknande värderingar, säger James Hanusa.

Städer står idag för 70 procent av världens utsläpp av växthusgaser, hälften av världens befolkning och tre fjärdedelar av den globala ekonomiska aktiviteten. Därför måste också städerna vara de viktigaste aktörerna för att minska utsläppen av växthusgaser, enligt James Hanusa.

– Borgmästaren kan exempelvis påverka offentlig upphandling för att införa fler hybrid- och elbilar, solceller eller som i Paris, att alla nya hustak måste vara gröna.

I Almedalen kommer James Hanusa att tala om ledande städers klimatinitiativ och nästa våg av smarta städer. 

– Vi kommer också att tala om utvecklingen efter FN-konferensen i Paris och om trender inom finans- och teknikbranschen som kan ha inverkan på lokala och globala klimatutmaningarna.  

Kaj Embren.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset