En av fem kvinnor drabbas av stalkare. Tidigare har de dömts till fängelse, men nu ska de i stället få vård på ny klinik i London. Delas in i fyra grupper.

Världens första vårdsklinik för stalkare har öppnat i London. Initiativet följer på ny statistik som visar att var femte brittisk kvinna någon gång har blivit stalkade, skriver tidningen Independent. Bland män är motsvarande siffra en av tio.

Förhoppningen är att man kan spara pengar genom att bota förövarna och på så vis förebygga våldtäkter, psykisk terror och mord. Det ska gå att döma till vård i stället för fängelse. 

Stalking – ett begrepp som nu används som ett begrepp i svenska domstolar – innebär en psykisk terror för den som drabbas, som ofta övergår i fysiskt våld. Enligt den nya undersökningen har tre av fyra brittiska kvinnor som mördats av sina män blivit stalkade innan mordet. 

Rättsläkaren Frank Farnham, som grundat kliniken, delar in stalkarna i fyra olika grupper.

– Den övergivna partnern, som antingen vill att förhållandet ska återuppstå eller förinta sitt ex.

– De inkompetenta friarna, som behöver hjälp för att de är lätt autistiska. 

– De patologiskt besatta, som har vanföreställningar om kärlek.

– Plundrarna, som ofta planerar en attack och påträffas med handklovar och rep.

För att bota ska man använda olika metoder, som antidepressiv medicinering, KBT-terapi och hjälp med social kompetens.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset