Intevjun: Carina Resare

Framgångar. Carl Larssons son Pontus Hyttes sekelgamla uppfinningar för pastörisering av mjölk efterfrågas i dag hett av petrokemiska företag i hela världen. Den ökade efterfrågan på oljebaserade produkter som bensin och polyester gör att kemijättar har investerat stort i sina oljeförädlingsanläggningar. Allt fler gör det med värmeväxlare från Alfa Laval. Det har lett till nytt orderrekord för sista kvartalet 2006 då företaget sålde för 6,7 miljarder kronor. Civilingenjören Carina Resare är områdeschef för affärsenheten för petrokemi på företaget i Lund.

Äter ni tårta varje dag nu på ditt jobb?

– Haha, nej det gör vi inte. Men det är en bra stämning här, folk är glada och stolta.

Hur ska ni göra för att inte halka efter nu?
– Vi har bland annat en kontinuerlig produktutveckling här i Lund. Och så handlar det om att vara nära kunden och veta vad de vill ha.

Vad är nästa grej inom värmeväxlarområdet?
– Det är inga stora nyheter. Vi följer kundernas behov, men nischerna utvecklas också. Ett exempel är vakuumkondensering, så att man kan kondensera gaser vid låga tryck.

Det här med växthuseffekten, vad ska ni göra när ingen vill använda olja längre?
– Vi är aktiva på marknaden för biobränsle och har utvecklat speciella värmeväxlare för framställningar av etanol. De har ett särskilt grovt mönster i plattorna så att partiklar och fibrer kan passera igenom utan att fastna.

Vad gör ni mer för miljön?
– Vi jobbar bara med kompakta värmeväxlare, det är vår grej. Det betyder att det går åt mindre material vid tillverkningen. Dessutom är de effektivare än andra värmeväxlare, så det går ut mindre energi när man använder dem.

Hur länge kommer egentligen den här boomen för petroindustrin att hålla i sig?

– Marknaden har växt sedan mitten av 2003, och den gör det fortfarande. Vi pratar om en förlängd peak på grund av den enorma efterfrågan från Kina och Indien. Kanske kommer den att mattas någon gång mellan 2009 och 2011.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset