Känslan av att Sverige och särskilt Malmö har drabbats av en våldsspiral har fått alla att damma av sina favoritförklaringar. Beror ökningen på arbetslöshet, för få poliser, för många invandrare, splittrade familjer eller på statens jakt på tobak, alkohol och narkotika som göder den maffia som sköter smugglingen?

Ingetdera. Våldet ökar nämligen inte. Jovisst gör anmälningarna det, men det är svårtolkat då de beror mer på vår attityd till våld, och vi har blivit mindre accepterande. Det hände att jag kom in i klassrummet slagen blodig och det var aldrig tal om polisanmälan, inte ens när gäng eller knivar var inblandade. Före 1982 hamnade inte mäns våld i hemmet under allmänt åtal.

När SCB frågar hur många som uppger sig ha utsatts för våld ligger nivån konstant kring 3-4 procent de senaste 30 åren. Antalet sjukhusvistelser på grund av våld är också stabilt. Det verkar inte ens som att knivar och skjutvapen används mer. Våld med dödlig utgång har minskat med en tiondel sedan 1980-talet, enligt Brottsförebyggande Rådet. 

I Malmö – som trots rubrikerna är säkrare än Stockholm i förhållande till befolkningsstorleken – visar trygghetsundersökningar enligt tidigare utvecklingsdirektören på Rikspolisstyrelsen Kjell Elefalk att utsattheten för våld, stöld och skadegörelse har minskat med 28 procent sedan 2003. Ändå känner vi oss allt mer otrygga. Tror vi. SCB:s intervjuer visar att folk är lika oroliga i dag som förr, men att vi tror att vi var mindre oroliga förr. Tiden läker alla sår.
 
Brottsligheten är allt för utbredd och brutal för att bagatelliseras. Men vi ska heller skrämma ihjäl oss. Mediernas allt mer dramatiska och grafiska beskrivning av våldsbrott bidrar till det, särskilt när den bredare bilden saknas.

Journalisten Anders Bolling har berättat att en kollega inte ville komplettera en artikel med ungdomsvåld genom att intervjua experter. ”Det är så trist”, svarade denne, ”de säger bara att våldet inte har ökat”. Och en rå beskrivning av hur ett barn mördas övertygar vem som helst om att världen är ondare än någonsin. Få läser statistiken, som visar att antalet mördade eller dräpta barn har halverats, och rasat sedan det 1950-tal som vi tänker på som en idyll. 

+ ”Tinker, tailor, soldier, spy”
 
USA:s antipiratförslag SOPA som hotar sociala medier. Det är vad det heter.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset