Mest utsatta är de som jobbar inom vården.
Mest utsatta är de som jobbar inom vården.

Antalet personer som hotas eller utsätts för våld på jobbet har dubblerats på 20 år, enligt ny statistik från SCB. Mest utsatta är de som jobbar inom boendevård, rapporterar GP.

Trenden är tydlig – de senaste 20 åren har våldet och hoten på arbetet ökat. Ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att fem procent av förvärvsarbetande i åldrarna 16 till 64 år har utsatts för våld eller hot på jobbet de senaste tolv månaderna, rapporterar Göteborgs-Posten. 

På 80-talet uppgav bara två procent att de blivit hotade eller utsatta för våld.

Vissa yrken är betydligt mycket mer utsatta än andra. De som har det tuffast är vårdpersonalen. Av de tillfrågade som arbetar med boendevård uppger 20 procent att de upplevt våld eller hot i arbetet.

LÄS MER: Hot och våld bakom var femte arbetsolycka

– Det är ett stort problem. Att arbeta hemma hos folk som kanske har demens, är missbrukare eller lider av psykisk ohälsa är en risk. Det är viktigt att jobba förebyggande och göra en riskbedömning hos varje individ, säger Ann Georgsson, förbundsombudsman på Kommunal, till Göteborgs-Posten.

Enligt henne finns det ingen självklar lösning på problemet. På arbetsplatser där de anställda utsätts för fysiskt våld är det viktigt med rätt utbildning men allra viktigast är att synliggöra problemen, enligt Ann Georgsson.

– Att ha en chef som är närvarande som kan snappa upp om någonting händer och öppet pratar om sådana situationer är jättebra. Man måste kunna prata om saker på arbetsplatsen för att kunna förebygga dem, säger hon.

LÄS MER: Sjukhus skärper bevakning efter hot och våld

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset