Mammografi gör mer skada än nytta, menar vissa forskare. Men de flesta är överens om att fördelarna överväger nackdelarna. Metro reder ut debatten.

 

Programmet där friska kvinnor bjuds in till mammografiundersökning för att upptäcka bröstcancer har varit ämne för debatt i många år.

Nyttan med mammografiscreening är att det räddar liv. Men kanske inte så många liv som du tror, speciellt i den yngre målgruppen.

Av 2000 kvinnor (40-49 år) som gör mammografi regelbundet räddas 1 till livet, enligt Socialstyrelsen som har gått igenom forskningen på området och trots det kommit fram till att fördelarna med mammografi ändå överväger nackdelarna.

LÄS MER: Populär sajt uppmanar att strunta i beprövad cancerbehandling

Nackdelen är att friska kvinnor kan ta skada till följd av mammografin. Många av tumörerna som upptäcks är nämligen ”snälla” tumörer som växer så långsamt att de aldrig är i närheten av att ta livet av någon.

Med mammografi går det inte att se skillnad på ”snälla” och dödliga tumörer. Därför behandlas alla tumörer – vilket leder till att en del kvinnor får behandling i onödan. Det kan till exempel handla om strålbehandling eller cellgifter. I vissa fall opereras hela eller delar av bröstet bort.

Det här fenomenet kallas överdiagnostik. Ingen vet säkert hur många kvinnor som överdiagnostiseras med bröstcancer, men Socialstyrelsen räknar med att för varje liv som mammografiscreeningen räddar så behandlas tre kvinnor i onödan.

LÄS MER: Nu blir mammografi gratis för alla

Dessutom finns risken att mammografin visar något misstänkt trots att det inte finns någon cancer. En av tio kvinnor som gör mammografi får ett sådant besked och oroar sig alltså i onödan tills de undersöks ytterligare och frias från cancermisstankarna.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att mammografi räddar liv, och minskar behovet av behandling om en tumör upptäcks tidigt.

Källor: Socialstyrelsen, Cancerfonden
Faktagranskat av Sophia Zackrisson, överläkare Skånes universitetssjukhus

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset