De räddar miljontals liv varje år – samtidigt hävdar en del att de är farliga. I synnerhet för barn. Metro reder ut vaccinationsmotståndet.

7 procent av svenskarna håller med om påståendet att riskerna med barnvaccinering överstiger nyttan. Det framkom i en undersökning från Föreningen vetenskap och folkbildning, utförd av Demoskop 2015.

Skrämmande påståenden om vaccin sprids i Facebookgrupper med tusentals medlemmar. Även USA:s president har spridit mörka budskap om vaccin.

LÄS MER: Nej, den här (tillbakadragna) studien bevisar inte att barn mår bättre utan vaccin

Vaccin förhindrar två till tre miljoner dödsfall i världen årligen, enligt World Health Organization. Sjukdomar som difteri, polio och påssjuka har nästintill utrotats i Sverige tack vare vaccin. Trots det menar en del att vi borde avstå vaccinering.

Ett av argumenten som används är att vaccinen skulle leda till biverkningar. Det är sant att vacciner har olika biverkningar, men det handlar oftast om ömhet, rodnad eller svullnad kring stället där sticket gjordes, eller en influensaliknande reaktion under en eller två dagar. Det är extremt ovanligt med allvarliga eller omfattande biverkningar.

LÄS MER: Nej, ditt barn kan inte få autism av vaccin – här är sju myter om vaccination

Allergiska reaktioner kan inträffa efter en vaccination. De är allvarliga, men mycket ovanliga. Det ska alltid finnas beredskap för att ta hand om allergiska reaktioner när man vaccinerar någon, enligt Läkemedelsverket.

Men Trumps utspel om att vaccin och autism då? Det finns inga belägg för att det skulle finnas någon koppling.

Myten om vaccin och autism fick spridning 1998 då en studie publicerades i medicintidskriften The Lancet. Studien visade på en koppling mellan vaccinering och autism, men flera år senare visade det sig att mannen bakom studien, Andrew Wakefield, hade fifflat med resultaten. Artikeln drogs in och mannen blev av med sin läkarlegitimation.

LÄS MER: Åtta av tio flickor vaccinerade mot HPV

– Den har ställt till med väldigt mycket elände. Jag vet inte hur många mässlingsfall han har orsakat, har Charlotta Bergquist på Läkemedelsverket tidigare sagt till Metro om den tillbakadragna studien.

Det har gjorts flera stora studier på ämnet efter det – ingen har kunnat visa på något samband.

Varför är det så viktigt vad sju procent av svenskarna tycker? Jo, för att alla påverkas. Ju fler som slutar vaccinera sig, desto större är risken att epidemier av till exempel mässling uppstår. Precis det hände i Storbritannien efter millenieskiftet när allt färre vaccinerade sig.

LÄS MER: Debatt: Om du inte vaccinerar ditt barn kan min son dö

Och det är inte bara de som struntat i vaccinering som drabbas. Dels har inte vaccin en hundraprocentig verkningsgrad – det kommer alltid finnas ett fåtal som smittas trots att de vaccinerat sig. Dels finns det grupper som av olika anledningar inte kan vaccinera sig. Till exempel väldigt unga barn, eller cancerpatienter som får cellgiftsbehandling.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om vaccin