Med Anders Behring Breivik kan man göra vad som helst – bara han aldrig någonsin kommer ut. Detta är den allmänna uppfattningen i Norge efter beskedet om att han är psykiskt sjuk. En opinionsundersökning visar att 90 procent av  norrmännen anser att han borde tvångsvårdas livet ut. Och detta ska ses i ljuset av att Norge saknar livstidsstraff.
 
Detta må vara den pragmatiska och känslomässiga synen på hur man kan lösa problemet. Släng nyckeln i sjön och ställ inga fler frågor! Och detta oavsett om Breivik skulle vara frisk från sin paranoida schizofreni om tre, tio eller trettio år. 
 
Den principiella innebörden är dock en annan. Om denne hatade massmördare, terrorist och extremist de facto lider av den svåraste psykiatriska sjukdomen så är han nämligen inte ansvarig för sina vidriga åsikter och ohyggliga dåd. Detta är inte bara den medicinska och juridiska grunden för att döma honom till vård utan också den grundläggande filosofiska kärnan i hela detta system.
 
Kan man då hata en människa som inte är ansvarig för sina gärningar? Kan man ens hata gärningar som ingen är ansvarig för? Och när övergår extremism till en psykisk sjukdom där ingen längre bär ansvar?
 
Den sista frågan har ställts på sin spets vid ett par av Sveriges mest uppmärksammade mordfall. När det gäller ”barnflickan” i Knutby så hittade läkarna ingen specifik diagnos utan kallade det ”religiösa vanföreställningar”. Juridikprofessorn Christian Diesen menar att hon aldrig skulle ha dömts till vård om hon hade varit man. I så fall skulle motivet ha betraktats som religiös fanatism och inte psykisk sjukdom.

Ett annat exempel är Anna Lindhs mördare Mijailo Mijailovic. Där menade överåklagare Agneta Blidberg att de röster som han hade hört i själva verket var hans ”egna röster” som han själv bar ansvar för. Sveriges rättspsykiatriska elit var djupt splittrad och vittnade i Högsta   domstolen mot varandra. Mijailovic dömdes till livstids fängelse. 

Frågan om människans fria val och det egna ansvaret vid sådana här gärningar är alltså allt annat än enkel att besvara. Men oavsett svaret så måste man förstå skillnaden mellan att vara ond och på att utföra onda gärningar.

+ Centrum för rättvisa har fått Europadomstolen för mänskliga  rättigheter att ifrågasätta FRA-lagen.
 
Kungahuset som tappar mark. Rasar från 50 till 35 procent i förtroende-barometern.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset