Camilla André, 24 år, 
Civilingenjör Design och Produktutveckling, Linköping. – För mig är en bra arbetsgivare en person som är tydlig. Tydlig gällande ledarskap, strategi, kommunikation men också tydlig i sin egen roll. Att visa engagemang och se till individen är också väldigt viktigt för att på så sätt se hur man utvecklas och kompletterar företaget.
Camilla André, 24 år, 
Civilingenjör Design och Produktutveckling, Linköping. – För mig är en bra arbetsgivare en person som är tydlig. Tydlig gällande ledarskap, strategi, kommunikation men också tydlig i sin egen roll. Att visa engagemang och se till individen är också väldigt viktigt för att på så sätt se hur man utvecklas och kompletterar företaget.
Lina Albinsson, 24 år, har en kandidat i företagsekonomi, läser till en kandidatexamen i handelsrätt, Lund.
– Jag tycker det är viktigt med utvecklingsmöjligheter inom företaget, att de vill att man ska utvecklas och ser mig som en viktig medspelare. Jag vill också att min kommande arbetsgivare är ett företag som tar socialt ansvar både i frågor rörande miljö, människor och samhället i stort. Man ska kunna stå för vad företaget gör.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset