Dieterna blir allt fler och så även trängseln i motionsspåret. Ändå fortsätter det svenska folket att växa på bredden. I dag är varannan svensk man överviktig eller fet, visar en ny undersökning från Statistiska Centralbyrån, SCB.

– Undersökningar tyder på att vi blir flitigare motionärer. Men det tycks inte räcka för att kompensera att vi har mer stillasittande arbeten och har fler hjälpmedel som utför arbete åt oss i hemmet, säger säger Lauren Lissner, professor i epidemiologi vid Sahlgrenska i Göteborg. 

Under de senaste fem åren har den genomsnittliga svensken blivit fem kilo tyngre. Under samma tid har vårt BMI, måttet på hur feta vi är i förhållande till får längd, ökat med 5 till 11 procent. 

Kvinnorna är fortfarande något slankare än männen. Drygt fyra av tio kvinnor väger i dag för mycket, men i åldersgruppen 16-29 har andelen som väger för mycket dubblerats hos både män och kvinnor dubblerats de senaste tio åren. 

Men man ska inte stirra sig blind på antalet kilon. Hur friska och gamla vi blir handlar också mycket om var fettet sitter på kroppen, menar Lauren Lissner.

– Det finns undersökningar som visar att bara lite överskottsfett runt buken ökar risken att få hälsorelaterade problem.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset