Väljarna är kritiska till hur s-mp-regeringen sköter sitt uppdrag. Arkivbild.
Väljarna är kritiska till hur s-mp-regeringen sköter sitt uppdrag. Arkivbild.

Nästan varannan väljare, eller 46 procent, anser att regeringen gör ett dåligt jobb. Lite drygt var fjärde väljare, 26 procent, anser att regeringen sköter sin uppgift varken bra eller dåligt, medan bara lite drygt en av fem, eller 22 procent, anser att regeringen gör ett ganska eller mycket bra jobb.

Det visar en undersökning som Sifo låtit göra på uppdrag av Svenska Dagbladet. De tillfrågade fick rangordna regeringens prestation på en 4-gradig skala där ett är mycket dåligt och fyra mycket bra. Sämst betyg, eller 1,9, på skalan, får regeringen för hur den hanterar migrationspolitiken medan den får bäst betyg, 2,4, för hur den sköter ekonomin och miljöfrågorna.

Strax innan Reinfeldts regering avgick 2014, ansåg 48 procent av väljarna att regeringen skötte sin uppgift "mycket" eller "ganska bra".

I undersökningen, som gjordes den 1–4 september, deltog 1 018 personer ur en slumpmässigt utvald webbpanel.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset