Varför vill SSu ha Jesus?
Varför vill SSu ha Jesus?

Inför kyrkovalet kampanjar socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU, på temat ”Jesus var sosse”. Många är arga, men jag förstår hur socialister kan inspireras av det nya testamentet. Det finns inget tydligare avståndstagande från alliansens arbetslinje än Jesus uppmaning att vara som fåglarna och liljorna: ”de varken sår eller skördar”, ”de arbetar inte och spinner inte”. (Luk 12:22-27) 

Jesus hävdar att inte bara de rika, utan de flesta som ”har pengar” kommer att brinna i helvetet. (Luk 18:24). Som filosofen Ingemar Hedenius konstaterade är det svårt att hitta starkare klasshat än i Jesus berättelse om bonden som efter en lyckad skörd vill leva ett lugnt, gott liv. Gud dödar honom samma natt för att han inte ska få glädje av sitt välstånd. (Luk 12:13-21)

Här finns också en radikal kritik av Kristdemokraternas familjepolitik. Jesus uppmanar sina lärjungar att överge sina familjer och deklarerar att den som älskar sina föräldrar eller sina barn mer än honom ”är inte värd att tillhöra mig” (Matt 10:37-38).

Men det finns ett sammanhang för Jesu uttalanden som gör det vanskligt att politisera dem: Han trodde att jorden skulle gå under inom kort och att den yttersta domen var nära. Jesus betedde sig som värsta sektledaren som krävde att de troende övergav hem, barn, arbeten, pengar och rättssystem för att allt sånt är trivialt på domens dag. 

Jesus sa att vi skulle älska våra fiender och vända andra kinden till, men inte av mildhet, som moderna, ofarliga tolkningar gör gällande. Det var för att ”vedergällningens tid” snart var här. Då skulle Jesus sitta på tronen och skilja fåren från getterna – de goda belönas med himmelriket medan andra döms till eviga plågor. (Matt 25:31-46) ”Den som inte är med mig är mot mig”, som Guds son konstaterade. (Matt 12:30)

Jesus talade om förlåtelse i dag, men också om att de som inte lyssnar ska gråta och skära tänder i morgon, huggas ner, kastas i elden och få sina städer förstörda. Lärjungarna erbjuds en febrig dröm om att få sitta med och döma. Man kan vara storsint nog att vända andra kinden till sin fiende bara för att man snart får tortera honom. 

Det finns naturligtvis mer av Jesus än hans världsliga uppmaningar, men om man som SSU begränsar Jesus till det blir det faktiskt lite obehagligt. Som C S Lewis, en av vår tids mest populära kristna tänkare har sagt kan vi inte reducera Jesus till en vanlig man, en vishetslärare, för då skulle han framstå som ”löjlig” eller ”galen”. Det är bara om han verkligen är Guds son som hans krav och hot kan förklaras. 

Det ligger mycket i det. Många tycker att det är fult av SSU att lägga beslag på den politiske Jesus. Själv tycker jag att det är obegripligt att någon vill synas i hans sällskap. 

+ Neal Stephensons ”Reamde”. En storslagen och dråplig  actionroman som utspelas i både den verkliga och virtuella världen är det mest rafflande man kan läsa just nu.

– Obama på besök. Allvarligt talat, har vi inte tillräckliga trafikproblem ändå?

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset