Vi människor lever i en värld av konflikter som tyvärr aldrig dör ut, utan bara byter skepnad. Sverige är, i motsats till vad många trott, inte förskonat, och vi är i dag ett militärt svagt land. Våra soldater är väl utbildade men alldeles för få. Vi har bra utrustning, men för lite av allt om det inte helt saknas. Försvarsmakten tvingas gång på gång att prioritera på grund av ekonomiska skäl, försvarsbudgeten räcker helt enkelt inte till ens för de mest basala uppgifterna.

► LÄS MER: Försvaret saknar tusentals soldater

Ungsvenskarna SDU vill att varje svensk ska kunna känna tilltro till det svenska försvarets förmåga och att staten sköter uppdraget att värna sina medborgares säkerhet, men tyvärr ser det i dag inte ut så. Bakgrunden till detta är en rad försvarsbeslut som fattades under 90-talet samt tidiga delen av 00-talet. Skulden ligger på de socialdemokratiska såväl som moderata styren som drev igenom dessa beslut, men vad som är gjort är gjort. Tack och lov går det att bringa ordning i soppan, men det kommer att ta tid och det kommer att kosta.

Vad som krävs är dels kraftigt höjda försvarsanslag och till en nivå som runt 2020 ligger på 75 miljarder kronor per år, detta för att fylla de nuvarande "svarta hålen". Men det slutar inte där, vi vill ge betydande förstärkningar även framgent. Med dessa pengar kan Försvarsmakten sedan bygga upp en stabil basorganisation att arbeta vidare från för att vidareutveckla förmågan av det moderna försvaret av Sverige. Vi behöver också omarbeta och återaktivera värnplikten till en modell liknande den som tillämpas i Norge, med en kärna av anställda soldater. På så vis får Försvarsmakten ett brett rekryteringsunderlag samt en stor uthållighet i manskap. Men vi ska också komma ihåg civilplikten som vi behöver omarbeta och återaktivera, detta för att skapa grunden för det civilförsvar som kan och bör vara anpassat för att säkra Sveriges uthållighet under kriser och konflikter.

Det kan tyckas att det handlar om enorma summor pengar, men vi måste komma ihåg att dessa pengar tidigare har skurits av från Försvarsmaktens budget. Det kommer att kosta att rusta upp Sveriges försvar till en acceptabel styrka och det kommer att kosta att bibehålla den styrkan, men alternativen är värre. Vår nuvarande svaghet har skapat ett maktvakuum i Östersjöregionen som stormakterna kan komma att utnyttja, på så vis kan Sveriges svaghet leda till framtida konflikter och likaledes är ett framtida starkt Sverige en pelare för fred i vår region.

Just frågan om kostnader och ekonomi för oss också vidare mot frågan om plikterna. Ur ett ungsvenskt perspektiv så är just pliktsystemet en utmärkt väg att gå därför att det binder människor närmare varandra. Med hjälp av dessa system så utbildas det svenska folket i samhällsnyttiga funktioner, det är också en väg att skapa en stark folkförankring och en gemenskap hos vårt folk med andra positiva effekter som att vi alla kan känna att vi verkligen bidrar med någonting för oss själva, för andra och för vårt land. Plikterna kommer vidare att ge kunskaper och utbildningar som den enskilde kan använda sig av senare i sitt yrkesliv samt att det dramatiskt tar ner kostnaden för att hålla Sverige starkt och redo för kommande kriser och konflikter.

► LÄS MER: 1 200 nya jobb inom försvaret

Vi ungsvenskar vet att med dessa förslag så kan vi bygga Sverige starkt igen, vi vet att detta ger vårt land och vårt folk möjligheten och förmågan till en god beredskap samt att vi är säkra på att gemenskapen mellan människorna i vårt samhälle kommer stärkas. Med vår politik får vi en fredligare omgivning och Östersjön kan med rätta återigen kallas "fredens hav".

Michael Clarke

Försvars- och säkerhetspolitisk talesperson Ungsvenskarna SDU

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset