Den amerikanska drömmen är en världsberömd vision om att du kan lyckas, vem du än är och vad du än kommer ifrån. Vi i Sverige behöver också en dröm – Den Svenska Drömmen, skriver Bodil Sidén.

The American Dream är den världskända medborgarvisionen om att du kan lyckas oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. Begreppet har blivit så etablerat att människor på andra sidan Atlanten, här i Europa, länge längtat efter den amerikanska drömmen.

Men finns en svensk motsvarighet? Villa, Volvo och vovve är överspelat i den föränderliga globaliserade, urbaniserade, digitaliserade verklighet vi lever i och har möjligen bytts ur mot Robyn, Zlatan och Acne. Världen är inte som den varit, och ja - förändring är smärtsamt. Vanor bryts upp och man måste lära nytt, det är jobbigt. Men fram växer möjligheter.

► LÄS MER: "Tack Sverige, ni gjorde mig till feminist"

Den kritiska punkten handlar inte om hur vi ska konservera det gamla, utan hur vi tar tillvara det nya. Med grannar från hela världen och hela världen som vår hemmamarknad krävs ett nytt synsätt på samhällsbyggen med olikhet som norm och moderna samhällssystem som inte krackelerar av förändringar. Det kräver politiskt ledarskap, förändrade attityder och en framtidsinriktad berättelse att samlas kring: Den Svenska Drömmen.

Vissa räds förändring, andra använder rädslan till att ställa grupper mot varandra och skapa kaos. Populistiska krafter sprider sig till anständiga rum i Europa, i Sverige. Populismen är ingens vän. Den förenklar verkligheten och sprider hatfulla lösningar. Men, genom att kopiera populismen göder man också dess lösningar. Om du inte står för något faller du för allt. Populism och främlingsfientlighet botas inte av dåliga kopior utan av ledarskap. Någon som orkar prata, orkar förklara, orkar lösa komplexiteten. Denna någon är vi. Vi behöver tillsammans forma Den Svenska drömmen.

Den svenska drömmen byggs på flit och strävan. Arbetets värde, att göra rätt för sig och att samlas kring en strävan, är fundament i ett modernt samhällsbygge. Det kräver ett kraftigt sänkt skattetryck, skärpta transfereringar och smalare välfärdssystem. Attityden till företagande och ansträngning behöver styras mot att sporra utveckling. Ty genom att ta ansvar för oss själva tar vi ansvar för varandra.

► LÄS MER: Bodil Sidén: "Är det ingen som vill sänka skatten längre?"

Den svenska drömmen reser klassresor. "Vad vill du bli när du blir stor?" är den kanske viktigaste frågan att ställa till våra barn. Genom att sätta förväntningar, rusta upp attityden till utbildning och ställa riktigt hårda krav ger vi barnen en rättvis start i livet. Kunskap ger verktyg till klassresor, bidrag cementerar bara utanförskap. Kunskapsförväntningar möjliggör för barn som växer upp i Sverige att kunna bli vad de vill.

Den svenska drömmen respekterar olikhet. Olikhet är vackert och kärnan i individualism. Fria samhällen tål olikhet och stärks av att vi är varandra annorlunda. Samhällskittet står inte och faller med högtider, mode eller kulinariska preferenser, det grundar sig på en rättsstat som tillvaratar mänskliga rättigheter som äganderätt, jämställdhet och att du får älska vem du vill. Målet får aldrig bli assimilering, att stöpa alla efter samma form. Det är en kollektivistisk, farlig väg som dömer dem som gör avsteg. Målet ska vara respekt för olikhet.

Genom att samlas kring en medborgarvision som bygger på flit och strävan, möjliggör klassresor och respekterar olikhet kan vi bygga ett starkt, öppet land för alla som vill drömma Den Svenska Drömmen.

Bodil Sidén

Entreprenör för frihet

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset