Det är bara elva mil mellan Libyens stränder och den italienska ön Lampedusa. Det är inte mycket längre än avståndet mellan Västerås och Stockholm. Men det är längs den sträckan som tusentals flyktingar drunknar när de försöker ta sig över i överlastade båtar. Att de tar den vägen beror inte bara på att den är närmast, utan framförallt på att Libyen är ett land i totalt kaos. Det jublades mycket när Natos bomber föll över Libyen och Kadaffi till slut störtades. Men nu är landet en tummelplats för skrupellösa människosmugglare. Ingen vet, men det kan vara någon miljon flyktingar som strömmar in i Libyen, med dess långa obevakade gränser söderut mot krigshärjade länder.

Europa är i dag ett område med en stagnerande befolkningstillväxt medan befolkningen i Afrika växer snabbt. Men för bara ett sekel sedan höll Europa på att sprängas av en snabbt växande befolkning. Det var bara tack vare den enorma emigrationen till USA som trycket lättade: Under loppet av sextio år fram till 1914 utvandrade 50 miljoner européer – varav över en miljon svenskar – till Nordamerika. Fattigdom men även politisk förföljelse tvingade iväg dem (många svenskar tvangs till exempel utvandra efter att ha deltagit i storstrejken 1909). De första emigrationsvågorna gick faktiskt från hamnen i Gävle när förföljda frireligiösa flydde Sverige. Ofta fanns det gott om plats på skeppen som transporterade järnstänger till USA; den lasten var tung men inte skrymmande och några dussin emigranter kunde rymmas i lastutrymmet. Men många skepp förliste och försvann spårlöst i havet under den svåra överresan.

Nu flyr folk från Afrika och Mellanöstern, från diktatur, krig, misär. De känner till de dödliga riskerna, men har inget val. Att EU inte förmår samla sig till ordentliga räddningsinsatser är ofattbart. Själva poängen med det europeiska samarbetet – om det finns någon – borde ju vara att lösa just sådana här situationer som inget enskilt land klarar av att hantera. Det borde vara självklart att EU upprättar kontor i en rad utsatta länder där så kallade humanitära visum kan utfärdas och en rad europeiska länder borde ta emot flyktingar i liknande skala som Sverige nu gör. På lång sikt behöver Europa fler innevånare. Utan invandring skulle Europas befolkning minska.

Kanske närmar sig en sommar då fler flyktingar än någonsin kommer att dö på Medelhavet. Vi kommer att höra om och läsa om katastrofer och vi kommer att krypa ihop och känna vanmakt. Vi kommer att leva i dessa katastrofers skugga och de kommer att kännas värre för att vi vet att de skulle kunna förhindras. Avgörandet ligger nu hos EU och de europeiska regeringarna.

+ Allt knoppas. Och ibland kommer det ljumma vindar. Man tar av sig och på sig mössan. Vår.

- Alla bjuder över varandra i försvarssatsningarna. Ingen bjuder över någon annan när det handlar om välfärden. Försvar vinner över välfärd.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset