Med tanke på den positiva utveckling inom lagstiftningen för hbtq-personer är det än mer kränkande att detta missförhållande ännu dröjer sig kvar, skriver artikelförfattarna.
Med tanke på den positiva utveckling inom lagstiftningen för hbtq-personer är det än mer kränkande att detta missförhållande ännu dröjer sig kvar, skriver artikelförfattarna.

Samkönade gifta par har samma rätt att genomgå assisterad befruktning som ett olikkönat par, men inte samma rätt att bli förälder vid barnets födsel. Varför har inte lagstiftarna åtgärdat detta i samband med övriga justeringar för hbtq-famljers rättigheter och skyldigheter? Särbehandlingen utgör en otillåten diskriminering och det krävs därför en lagändring snarast, skriver dagens debattörer.

Om du är kvinna och gift med en man förutsätts i svensk lagstiftning att ni båda är era barns föräldrar. Om du som kvinna tillsammans med din make genomgår en assisterad befruktning i syfte att få barn och maken godkänner inseminationen anses ni bägge vara barnets föräldrar. Grattis! Men om du däremot är sambo eller gift med en partner av samma kön ser det helt annorlunda ut.

Tänk dig att ni har blivit godkända för inseminationer och IVF-behandling av landstinget (vilket i sig kan vara en kamp) och du som inte är den havande modern lämnar ditt godkännande. Är du nu det blivande barnets förälder? En manlig sambo eller make blir som sagt automatiskt fadern (den andra föräldern) när barnets fötts, men för dig som kvinna i denna situation börjar nu istället den juridiska processen för att du ska erkännas din rätt att vara förälder.

►LÄS MER: Debatt: Registreringen är respektlöst – kan göra att fler utför osäkra aborter

Socialnämnden utreder om det är styrkt att du har lämnat ditt samtycke till behandlingen och om det är troligt att det var så barnet blev till. Därefter ska du bekräfta detta och sedan ska din partner bekräfta din bekräftelse. När detta är gjort ska det fattas beslut av socialtjänsten och den processen kan, beroende på var du bor och vilken handläggare du fått, ta olika lång tid och vara olika kränkande av den enskildes integritet. Om det under denna utredningsperiod skulle hända den födande modern något – då står barnet utan rättslig förälder trots att det finns en förälder i praktiken. Hela den här processen kallas för Föräldraskapsutredning. En anonym klient beskrev upplevelsen så här:

"Jag tycker att det är fruktansvärt att jag ska behöva godkänna min fru som förälder till våra barn. Att vi som gift par gått igenom en lång resa för att få våra barn, tillsammans, för att till slut hamna i en situation där jag bestämmer om min fru ska få vara mamma".

Samkönade par som är gifta ska enligt Europakonventionen betraktas som familjer och enligt Europadomstolens praxis krävs det särskilt övertygande skäl för att rättfärdiga särbehandling som sker enbart utifrån sexuell läggning.

Föräldraskapsutredningen påverkar familjens rättsliga relationer till varandra och innebär en särbehandling av den samkönade familjen som bottnar i sexuell läggning. När man granskar förarbetena kan lagstiftaren inte ge något skäl till varför det ska förhålla sig på det här sättet. Med tanke på den positiva utveckling inom lagstiftningen för hbtq-personer är det än mer kränkande att detta missförhållande ännu dröjer sig kvar.

►LÄS MER: Debatt: Jag håller nyckelknippan hårt i näven om natten – och jag hatar det​

Det saknas en objektivt godtagbar grund för den särbehandling som sker mellan samkönade och olikkönade gifta par. Även om det skulle anses ha funnits en godtagbar grund för särbehandlingen har den i vart fall inte varit proportionerlig. Detta innebär att det föreligger en diskriminering av enkönade pars rättigheter.

Samkönade gifta par har samma rätt att genomgå assisterad befruktning som ett olikkönat par. Varför har man då inte samma rätt att bli förälder vid barnets födsel? Varför har inte lagstiftarna åtgärdat detta i samband med övriga justeringar för hbtq-famljers rättigheter och skyldigheter? Särbehandlingen utgör en otillåten diskriminering och det krävs därför en lagändring snarast.

Linda Marklund, Rättighetscentrum Dalarna 

Johan Alexander Lindman, Rättighetscentrum Dalarna

Johanna Ingemarsson, Malmö mot Diskriminering

Byrån för Lika Rättigheter, Stockholm

Göteborgs rättighetscenter - mot diskriminering 

Rättighetscentrum Dalarna 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Debatt