Magnus Ek, förbundsordförande  för CUF, och Joar Forssell, ordförande för Liberala ungdomsförbundet. 
Magnus Ek, förbundsordförande  för CUF, och Joar Forssell, ordförande för Liberala ungdomsförbundet. 

För drygt en månad sedan valde Moderata ungdomsförbundet (MUF) Benjamin Dousa till ny ordförande. I en av de första intervjuerna efter valet meddelade Dousa att MUF nu tar en skarp högersväng. I egenskap av ordförande för Liberalernas respektive Centerpartiets ungdomsförbund vill vi redan nu uttrycka vår oro för MUF:s nya linje – för oss är det tydligt att de medvetet vill föra en politik som ska attrahera SD-väljare och som kommer att försvåra integrationsprocessen. 

Alliansen är ett liberalt projekt. Fri rörlighet och fri handel är grundvalar som förenade fyra partier till att skapa vad vi anser är en av de mest lyckosamma samarbetetena i modern svensk politisk historia. Detta kombinerat med en vilja att effektivisera välfärdsstaten var ett framgångsrecept för regeringsbildning. Alliansen 2018 måste vila på samma grundprinciper. Dessa principer måste i sin tur också omfatta även de som nyligen anlänt till Sverige. Det kommer vara alliansens största utmaning framöver.

LÄS MER: Det är flyktingarna som behöver andrum – inte Sverige 

Av denna anledning är den nya retoriken från moderat håll särskilt oroväckande. Högersvängen syns tydligt när det gäller migrationsfrågan anser vi. Att göra en skarp åtstramning av migrations- och bidragspolitik utan att väsentligt sänka trösklarna till arbetsmarknaden signalerar att invandrare inte skulle vilja arbeta och bidra ekonomiskt till samhället. Det är en falsk problembild. Problemet med svensk invandringspolitik är inte att människor inte vill göra rätt för sig – det är att vi har ett system där de inte får chansen att göra det.

Det är inte fel att opponera sig mot bidragsberoendet, eller att det många gånger tar år för nyanlända att komma i arbete. Det uppstår däremot problem när man lägger hela ansvaret på den nyanlända. Vår arbetsmarknad är i stor utsträckning stängd för den som inte har kontakter. Vi har en mycket låg andel enkla jobb jämfört med andra länder, och mycket höga trösklar för att anställa och starta företag.

På det vill nu Moderata ungdomsförbundet att de som flyr till Sverige ska bekosta sin egen välfärd. Det är inget fel i att minska statens kostnader för mottagande. Både vi och våra moderpartier har lagt förslag som syftar till att göra just detta: allt ifrån att låta nyanlända ta ett större eget ansvar för sitt boende till att delar av etableringsstödet ska vara ett lån. Det är åtgärder som minskar statens kostnader, på kort och lång sikt. Men att tala om att du som nyanländ inte ska ha rätt till gratis svenska för invandrare eller någon form av stöd innan du har fått chansen att komma i arbete är att gå för långt, och riskerar snarare att öka den sociala utslagningen och framväxten av parallellsamhällen.

LÄS MER: Så skulle ditt liv som flykting bli om kriget kom till Sverige 

Det är helt avgörande att MUF inte överger principerna om öppna gränser och att människor ska integreras så snabbt och effektivt som möjligt. Det är förståeligt att man som moderat är stressad över de senaste årens väljarflykt till Sverigedemokraterna, men att tilltala SD-väljare kan inte ha ett egenvärde i politiken, och det är inte på den grunden vi ska bygga vidare Allianssamarbetet.

Magnus Ek, förbundsordförande för CUF och Joar Forssell, ordförande för Liberala ungdomsförbundet 

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Politik