Jonas Naddebo, Christina Linderholm och Gustav Hemming.
Jonas Naddebo, Christina Linderholm och Gustav Hemming.

Det nära samarbetet i Europa har starkt bidragit till en positiv utveckling i våra storstäder. Den kommande folkomröstningen om det brittiska medlemskapet i EU är därför otroligt viktig för den fortsatta utvecklingen av inte minst Stockholm. Centerpartiet i Stockholm sänder därför till helgen över ett stort antal representanter för att bidra i kampanjen för ett fortsatt brittiskt EU-medlemskap. Vi uppmanar alla partier som tror att Stockholm utvecklas bäst genom samarbete med andra att göra detsamma.

►LÄS MER: Det här skulle hända om Donald Trump blev president​

Storbritannien är på många sätt en av Sveriges viktigaste samarbetspartners. Exporten till Storbritannien uppgick 2015 enligt SCB till nästan 85 miljarder kronor, vilket gör Storbritannien till vår fjärde största exportmarknad. Mängder med brittiska företag finns etablerade i Sverige och i Storbritannien lever runt 90 000 svenskar.

Vi ser också att vi ofta har en liknande syn på utvecklingen av EU. I såväl Storbritannien som i Sverige finns en sund skepticism mot ett EU som inte håller fokus på de nationsövergripande frågorna. Vi är båda vänner av frihandel och det är ofta bland de brittiska politikerna Sverige hittar sina allierade i arbetet för att stoppa klimatförändringarna. Stora delar av Centerpartiet slogs 1994 för ett svenskt EU-medlemskap för att EU är den mest pådrivande internationella miljöaktören. Ett försvagat EU skulle minska trycket för en hållbar global utveckling, både ekonomiskt och ekologiskt.

De ekonomiska nackdelarna för Storbritannien vid ett utträde är väl belagda. Den brittiska finansministern har visat hur ett utträde skulle kosta nationalinkomsten sex procent till 2030 i jämförelse med ett scenario där britterna stannar. För Sveriges del är siffrorna mer svåra att beräkna men givet den stora export vi har till Storbritannien så skulle det bli kännbara effekter på den svenska ekonomin.

Vi som representanter för Centerpartiet i Stockholm oroar oss för att ett utträde skulle slå extra hårt mot Stockholm. Var fjärde svenskt företag och ungefär 36 procent av de anställda i den privata sektorn är enligt Stockholm business region verksamma i Stockholms län. Av dessa är många anställda i företag som verkar på den brittiska marknaden. Vi väljer därför att till helgen sända över ett kampanjteam bestående av några av våra främsta politiska företrädare, pressekreterare och digitala kommunikatörer för att bistå i valkampanjen. Att kampanja för att Storbritannien ska vara en fortsatt del av EU handlar inte enbart om att ha kvar en allierad i EU utan det handlar om att Stockholm även fortsatt ska vara en stark arbetsmarknadsregion.

►LÄS MER: Storbritannien varnas för "Brexit"

Det är det brittiska folket som själva avgör sin framtid, men effekterna av ett utträde skulle slå hårt mot såväl Storbritannien som Sverige. Ett brittiskt utträde skulle inte påverka svenskarnas kärlek till den brittiska fotbollen, musiken eller kvällarna på den lokala puben. Däremot skulle ett brittiskt utträde avsevärt försämra möjligheterna till samarbete i viktiga frågor för såväl Storbritannien som Sverige. Detta skulle inte minst slå hårt mot Stockholm. Vi uppmanar därför samtliga partier att bidra i kampanjen inför den brittiska folkomröstningen för att visa att samarbete gör oss båda starkare.

Gustav Hemming 

Landstingsråd Stockholms läns landsting (C)

Jonas Naddebo 

Tf. Gruppledare Centerpartiet Stockholms stad (C)

Christina Linderholm 

Distriktsordförande Stockholmscentern

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om Debatt