Tanken på att rädda liv måste finnas hela tiden närvarande i vår vardag. I allt vi gör eller planerar för, skriver Pirjo Stråte.
Tanken på att rädda liv måste finnas hela tiden närvarande i vår vardag. I allt vi gör eller planerar för, skriver Pirjo Stråte.

Våra politiker måste arbeta för att suicidprevention blir lika självklart som en hjärtstartare både inomhus och utomhus överallt i samhället. Vi måste tala högt om självmord eftersom den psykiska ohälsan ökar i vårt samhälle, skriver Pirjo Stråte, vice ordförande för Riksförbundet SPES.

Förra året tog 1 554 personer sitt liv i Sverige varav 1 092 män och 462 kvinnor. 23 fler än 2014. Självmorden ökar, vad gör samhället och vad mer skulle vi kunna göra för att rädda liv? Häromkvällen berättade en pappa om sin son som hoppade från en bro och överlevde. Sonen sa att det inte var några större problem att ta sig över staketet som man satt dit för att hindra hopp från bron. Hur kan det vara möjligt? Vi åker till månen men klarar inte av att tillverka staket som kan hindra självmordshandling. Alla broar måste förses med ordentliga staket som tjänar det syfte de är till för.

►LÄS MER: Debatt: 5 sätt att stoppa trenden med den ökande psykiska ohälsan

Vid psykiskt dåligt mående har man självmordet som en bakdörr som man kan försvinna genom om man inte orkar mer. Många suicidhandlingar bland unga är impulsiva. När man är ung är hjärnan inte färdigutvecklad vilket gör att man saknar konsekvenstänkandet och förstår inte att döden är för alltid. Man övermannas av en känsla av att jag inte orkar mer och om det finns en möjlighet där man befinner sig att utföra handlingen gör man det utan att tänka efter. Därför är det av yttersta vikt att den miljö som vi vistas i är säkrad i suicidpreventivt syfte. Vi skall försvåra möjligheten till att agera utan att behöva använda fysiska krafter. När du anstränger dig fysiskt börjar kroppen bilda endorfiner vilket gör att impulsen går över.

Statsplaneringen måste inkludera i sina byggplaner förutom olycksrisker även suicid. Det går att bygga bort möjligheten till självmordshandling om man har det grundperspektivet redan i planeringsstadiet. Man måste även göra en ordentlig inventering på alla plan för att minska möjligheten till impulsiva självmord i den befintliga yttre miljön. Vi måste prioritera plattformsväggar till alla tåg och t-banestationer och ta till oss andra länders mångåriga erfarenheter av personskydd i spårvägstrafik. Det är lovvärt att Stockholms läns landsting äntligen tagit beslut om att förse två stationer med plattformsväggar och vi hoppas att man fortsätter tills alla stationer är säkrade och att andra i landet följer efter.

►LÄS MER: Debatt: Det är inte en fråga om mina och andras barn – det är våra barn

Tanken på att rädda liv måste finnas närvarande i vår vardag hela tiden. I allt vi gör eller planerar för, som enskilda personer eller i vår yrkesroll. Våra politiker måste sätta ner foten och arbeta för att suicidprevention ska bli lika självklart som en hjärtstartare både inomhus och utomhus överallt i samhället. Vi måste tala högt om självmord eftersom den psykiska ohälsan ökar i vårt samhälle. Varje liv är värt att rädda, det får inte vara så att dödssättet bestämmer människovärdet. Eller tycker vår regering tvärtom eftersom man inte gett ett endaste öre till frivilligorganisationer som arbetar med suicidprevention, trots att Folkhälsomyndigheten har föreslagit det som ett sätt att minska antalet suicid eftersom vi på ett annat sätt kan lyfta fram perspektiv och föreslå lösningar. Vi vill ha en förklaring på regeringens människosyn.

Pirjo Stråte, vice ordförande Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset