” Lagändringar och missnöjespopulism till trots har vi påbörjat den största humanitära insats som vi har sett sedan andra världskriget och det ska vi vara stolta över, även om vi ännu inte är i mål”, skriver Sara Löwgren.
” Lagändringar och missnöjespopulism till trots har vi påbörjat den största humanitära insats som vi har sett sedan andra världskriget och det ska vi vara stolta över, även om vi ännu inte är i mål”, skriver Sara Löwgren.

Vi måste starta en konversation på allvar om hur integration ska ske på ett framgångsrikt sätt, skriver Sara Löwgren.

Det stora antalet nyanlända i Sverige får många att undra hur ett mångkulturellt samhälle kan fungera på ett bra sätt. Integration är oerhört viktigt och behöver inte vara jättesvårt, men det kräver att vi privatpersoner, svenska som nyanlända, inser vilken viktig roll vi spelar i processen.

Vi måste sluta generalisera, stå upp för det som gör Sverige bra och våga diskutera kulturskillnader. Det är inte ovanligt att prata om hur "flyktingarna" och "svenskarna" är, tänker och beter sig. Så klart måste generalisering göras när det kommer till lagstiftning och myndigheter, men som privatpersoner kan vi bättre. Att tro att alla från samma land eller religion har samma tankar, värderingar och drömmar är bara dumt.

►LÄS MER: Det är flyktingarna som behöver andrum – inte Sverige

Vi, oavsett om vi är födda i eller utanför Sverige, måste komma ihåg att alla vi möter är individer. Vi behöver också stå upp för det som gör Sverige till ett bra land. Trots allt är Sverige ett framgångsrikt land med fungerande demokrati och hög levnadsstandard. En del i denna framgång är jämställdhet och jämlikhet, som måste bevaras. Jämställdhet och jämlikhet är något som gör Sverige till ett bra land och det kan därför inte tummas på, varken av svenskar eller nyanlända.

För att klara av det så är det viktigt att vi kommunicerar. Mer men också bättre. Jag får ofta se på min egen kultur genom mina nyanlända vänners och elevers ögon. Det här har fått mig att inse att svensk kultur kan te sig obegriplig för utomstående. Liksom afghansk kultur och syrisk kultur också gör för utomstående. Faran i det här är att vi ofta ser skillnader som skrämmande och blir misstänksamma mot den andra kulturen. Det är så onödigt, med tanke på de miljoner likheter som finns mellan människor från olika kulturer. Vårt vanliga, inbillat artiga sätt att kommunicera missnöje genom blickar och hintar leder ingen vart. Vi måste inse att även om vi av vänlighet ignorerar obekväma skillnader, så är det att göra den andre en björntjänst. Vi behöver inte bete oss på samma sätt, men vi måste hjälpa varandra att genom tydlig men respektfull kommunikation förstå varför vi beter oss olika och effekterna av det.

►LÄS MER: Flyktingen Ahmad: Svenska asylboenden är inte mänskliga

Att många olika människor med olika etnicitet och kultur kan leva bra tillsammans är inte osannolikt. Men ett välfungerande, mångkulturellt Sverige kommer inte att uppstå medan vi muttrande ser på. Vi är alla nyckelpersoner i skapandet av vårt framtida Sverige. Vi måste starta en konversation på allvar om hur integration ska ske på ett framgångsrikt sätt.

Lagändringar och missnöjespopulism till trots har vi påbörjat den största humanitära insats som vi har sett sedan andra världskriget och det ska vi vara stolta över, även om vi ännu inte är i mål.

Sara Löwgren

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset