Det finns flera exempel på att utvecklingen för flickor i världen går åt fel håll, anser Plan Internationals generalsekreterare Mariann Eriksson. I exempelvis Nigeria har flickor drabbats hårt när fundamentalistiska rörelsen Boko Haram gjort dem till måltavlor genom att kidnappa dem och tvinga dem att gifta sig eller bli sexslavar.
Det finns flera exempel på att utvecklingen för flickor i världen går åt fel håll, anser Plan Internationals generalsekreterare Mariann Eriksson. I exempelvis Nigeria har flickor drabbats hårt när fundamentalistiska rörelsen Boko Haram gjort dem till måltavlor genom att kidnappa dem och tvinga dem att gifta sig eller bli sexslavar.

I dag, på FN:s internationella flickdag, kommer 47 000 flickor under 18 år att giftas bort och 19 000 tonårsflickor att föda barn. Med mindre än 13 år kvar tills FN:s globala mål ska summeras måste världens länder växla upp arbetet för jämställdhet och motverka de krafter som nu hotar utvecklingen för flickors rättigheter.

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Plan International arbetar för alla barns rättigheter och vi ser hur flickor ofta är dubbelt diskriminerade. Det handlar om allt från selektiva aborter av flickfoster till att flickor får sämre möjligheter till utbildning eller tvingas gifta sig mot sin vilja.

Trots att arbetet för jämställdhet och allas lika villkor sakta gått framåt, upplever vi idag ett bakslag där konservativa strömningar runt om i världen hotar flickors och kvinnors möjligheter att själva bestämma över sina liv och kroppar. Tydliga exempel på detta ser vi inom området för sexuell- och reproduktiv hälsa. Där har flera länder de senaste åren gjort ansträngningar för att försämra eller förhindra tillgång till sexualupplysning och preventivmedel samtidigt som flickors och kvinnors skydd mot våld har försämrats.

USA:s återinförande av Mexico City Policy, som stoppar allt bistånd till organisationer som på något vis arbetar med abort, leder nu till att stora delar av landets bidrag till familjeplanering och mödrahälsovård fryser inne. Det förväntas resultera i 2,1 miljoner fler osäkra aborter och 20 000 fler fall av mödradödlighet.

LÄS MER: Debatt: Regeringen måste skydda flickor från könsstympning

Och det finns tyvärr fler exempel på att utvecklingen går åt fel håll. Ryssland har nyligen avkriminaliserat misshandel mot barn och kvinnor i hemmet. I Bangladesh tillåts nu barnäktenskap ”i speciella fall”. I Tanzania föreslås att flickor som blir gravida inte får gå kvar i skolan och i El Salvador, där abort är totalförbjudet, riskerar flickor och kvinnor upp till 50 års fängelse om de genomför en abort eller ibland till och med om de får missfall. Dessutom har fundamentalistiska rörelser, som Boko Haram i Nigeria, specifikt gjort flickor till måltavlor genom att kidnappa skolflickor och tvinga dem att gifta sig eller bli sexslavar.

Diskriminering på grund av kön är fel och djupt oklokt. Världen har inte råd att slösa bort den talang och det bidrag som flickor och kvinnor står för. Världens ledare måste växla upp arbetet för jämställdhet och bryta de normer och strukturer som står i vägen för flickor – och i förlängningen för världen i stort. Om världen ska lyckas fram till 2030 måste vi försäkra oss om att flickor får växa upp utan att deras rättigheter kränks. För att bidra till den utvecklingen kan Sverige:

  • Säkerställa att Sveriges feministiska utrikespolitik fokuserar på flickor.
  • Kräva ett globalt utrotande av barnäktenskap och skadliga sedvänjor.
  • Öronmärka resurser för tillgång till sexualundervisning och preventivmedel.
  • Verka för att unga mödrar nås av ökat stöd och får möjlighet att gå i skolan.

Varje flicka har rätt att växa upp i ansvarstagande samhällen fria från våld som respekterar deras rättigheter. Alla vinner på jämställdhet. Flickors framtid är allas framtid.

Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige

Om Plan international

Plan International är en av världens största barnrättsorganisationer och är politiskt och religiöst oberoende. Allt arbete utgår ifrån FN:s barnkonvention. Plan International arbetar för att stärka barns rättigheter och bekämpa fattigdom. Organisationen finns i 52 länder, i Afrika, Asien och Latinamerika, och arbetar på lokal nivå med 78 miljoner barn och deras familjer.

LÄS MER: Debatt: Det här behöver vi göra för att stoppa hungerkatastrofen

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset