Det behövs ett bättre system för att upptäcka forskningsfusk, skriver tre professorer på DN Debatt. Arkivbild.
Det behövs ett bättre system för att upptäcka forskningsfusk, skriver tre professorer på DN Debatt. Arkivbild.

Det behövs ett bättre system för att upptäcka forskningsfusk, skriver tre professorer på DN Debatt. Den expertgrupp som prövar ärenden om oredlighet på nationell nivå har bara behandlat sex ärenden sedan 2011.

En oberoende, nationell instans behöver därför inrättas som också kan ta initiativ till egna utredningar, anser skribenterna. Lärosäten bör också tydligare vara skyldiga att följa upp, kartlägga och utreda grunderna för anklagelser om fusk, samt rapportera fallen till den oberoende instansen.

Dessutom behövs enighet kring definitionen av vetenskaplig oredlighet som innefattar både uppsåt och grov oaktsamhet. Slutligen behöver regelverket förstärkas ur ett rättssäkerhetsperspektiv, både med avseende på anmälare och på den som är misstänkt för oredlighet, anser skribenterna.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset