Om män istället frågade, lyssnade och såg sig själva genom andra skulle de förstå sina utmaningar bättre, skriver Svante Tidholm.
Om män istället frågade, lyssnade och såg sig själva genom andra skulle de förstå sina utmaningar bättre, skriver Svante Tidholm.

När män börjar ta ansvar för andra mäns beteenden avlastar vi inte bara kvinnor från det känslomässiga arbetet, vi bryter också den isolering som är en av grundorsakerna till problemen vi lever med, skriver Svante Tidholm.

I en väldelad krönika i DN uppmanar Åsa Beckman kvinnor att ”frågestrejka”, det vill säga sluta ge män uppmärksamhet. Vägra fråga män hur de mår, helt enkelt. I en uppföljande text blir budskapet ännu tydligare: ”Kvinnor ska inte föra vidare det sociala ansvarstagandet till nästa generation.”

Det är intressant att se att detta sker just nu när vi inom FATTA MAN uppmanar män och killar till precis motsatsen. Vi vill absolut att män ska uppmärksammas och tas om hand - men av andra män, inte kvinnor. För precis som att kvinnor upprätthåller en dåligt fungerande manlighet genom att gulla med män som om de vore jättebebisar, så är män en del av problemet genom att INTE fråga andra män hur de mår.

►LÄS MER: Debatt: ”Varför stod du inte i kvinnozonen?” kommer att bli det nya ”varför hade du så kort kjol?

Mäns tystnad och ovilja att ge andra uppmärksamhet slår alltid allra hårdast mot de grupper som står närmast och under dem. Som bloggaren Ensam Mamma Röker så storartat sammanfattat det i ett uppmärksammat inlägg handlar det om ett osynligt ”känsloarbete” kvinnor gör men män har makten över.

Vi inom FATTA MAN vill utforska hur även män och killar far illa på vägen. I vårt arbete har vi ägnat mäns sexuella våld störst uppmärksamhet. Men vi tror att mäns destruktivitet - mot kvinnor och andra - är beroende av den här manliga tystnaden. Om män istället frågade, lyssnade och såg sig själva genom andra skulle de förstå sina utmaningar bättre.

Många killar och män hålls medvetet eller ej på plats av det manliga kollektivet. Det behöver inte vara så tydligt som att en grupp mobbar eller straffar en avvikare för hans omanliga beteende, utan detta sker också i tomheten och tystnaden som unga pojkar ser att deras förebilder ägnar sig åt. Om män istället utforskar sig själva och andra mäns känsloliv kan vi vända den manliga gemenskapen från att vara ett hot till att vara en möjlighet till förändring.

►LÄS MER: Debatt: SVT, ni är historielösa och cyniska

När män börjar ta ansvar för andra mäns beteenden avlastar vi inte bara kvinnor från det känslomässiga arbetet, vi bryter också den isolering som är en av grundorsakerna till problemen vi lever med och på vägen skapar vi såklart mer ansvarstagande medvetna män och killar. Det är en win-win-situation på alla nivåer.

Vi har sett att många män inte är nöjda med de normer som erbjuds utan vill utvecklas och förändras. Det som saknas är hur. Med detta som bakgrund startade vi stafettpodcasten ”Det börjar med mig där män intervjuade andra män för att utmana den här manliga tystnaden och uppmana män att prata med varandra om svåra saker. Och i somras släppte vi en hemsida där det finns färdiga teman för killar och män att utforska tillsammans.

Så kvinnor, fortsätt frågestrejka. Och män, börja fråga kvinnor men också andra män hur de har det i sina liv, hur deras relationer fungerar, vad de drömmer om för slags liv bortom stela och destruktiva normer. Vi vuxna män har ett tungt ansvar att axla och vi behöver göra det NU om vi inte vill se ytterligare en generation pojkar växa upp till tysta män.

Svante Tidholm, FATTA MAN

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset