Skjutvapen är det yttersta maktmedlet som finns i det civila samhället. I kriminella sammanhang är det förödande. Inte bara för att avståndet mellan en adrenalinstinn impuls och ett släckt människoliv är så enastående kort. Skjutvapen skapar också makt, mod och prestige i de kretsar där sådana psykologiska styrkekurer är en förutsättning för grov kriminalitet. Och det är inga dunungar som går omkring med skarpladdade vapen på stan.

Den senaste statistiken visar att 60 procent av dem som döms för brott mot vapenlagen är straffade sedan tidigare. En fjärdedel är dessutom vaneförbrytare med minst fem domar bakom sig. Den kanske mest oroande siffran är dock att var femte person som döms är mellan 15 och 20 år. För det är just här, bland ungdomar ”på glid”, som grunden för detta med makt, mod och prestige läggs. 

Det är här som den kriminella identiteten skapas och tyvärr manifesteras bäst genom en niomillimeters revolver i axelhölster.

Hos polisen river man sitt hår över den senaste tidens dödsskjutningar och redan för ett och ett halvt år sedan krävde RPS hårdare lagar. På justitiedepartementet arbetar man nu för högtryck med ett förslag om ny vapenlag som ska klubbas i riksdagen redan till sommaren.

Som vanligt finns det dock redan ett outnyttjat batteri av maktmedel som skulle ha kunnat användas även mot detta problem: den befintliga straffskalan. Om vi tittar på de allra grövsta vapenbrotten så visar det sig att åttio procent av dem som år 2010 dömdes för grovt vapenbrott fick mindre än ett års fängelse – trots att maxstraffet är fyra år. Hundra procent hamnade på den nedre halvan av straffskalan.
 
Domstolarnas starka motstånd mot att använda hela den straffskala som våra folkvalda politiker har lagstiftat om visar sig alltså, ännu en gång, vara ett samhällsproblem. För även om hårdare straff knappast skulle få de värsta gangstrarna att lägga ifrån sig puffran så skulle man åtminstone kunna låsa in dem under så lång tid som lagen medger.

Under den tiden skulle de varken kunna begå nya brott eller sätta skräck i sin omgivning genom att gå omkring som tickande bomber med fingret på avtryckaren.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset