Idrottsminister Gabriel Wikström är på plats i Rio för att se de första simförsöken.
Idrottsminister Gabriel Wikström är på plats i Rio för att se de första simförsöken.

Idrottsminister Gabriel Wikström har kommit till OS.En dag kan det faktiskt bli tvärt om, att OS kommer till Gabriel Wikström.– Ett vinter-OS ser jag som helt möjligt för Sverige att söka, säger han.

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern har varit några dagar i São Paulo och Brasilia för bland annat möten med Brasiliens hälsominister och rundabordsamtal om kvalitén och effektiviteten inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Nu har han dock tagit på sig idrottshatten (bildligt talat), och anlänt till Rio.

Wikström betonar att drömmen om OS i Sverige inte är en utopi längre.

– Hade det varit för några år sedan hade jag nog sagt att ett OS börjar bli för stort för Sverige, men med tanke på det reformarbete som sker inom IOK där man har sagt att "nu tar vi ner den här typen av arrangemang, vi ser till att det inte bara är de allra största och rikaste länderna som kan söka, utan att det ska vara öppet för mindre länder och att vi vill ha en tydligare hållbarhetsprägel" – då upplever jag att det ju i princip står Sverige på ansökningsblanketten, säger han.

Inga garantier

TT: Varför vore Sverige lämpligt, i dina ögon?

– Vi är vana att göra den här typen av arrangemang, vi har stor kunskap, vi har tydligt fokus i allt vi gör på alla tre hållbarhetsdimensionerna. Det är klart det är spännande att se vad Stockholm gör, vad en sådan ansökan skulle kunna innehålla och innebära. Tidigare har debatten handlat mycket om att staten ska gå in med garantier, men den debatten är släppt nu. I stället har idrottsrörelsen tillsammans med besöksnäringen i Sverige bildat en grupp där man jobbar strategiskt med frågan hur man ska få stora evenemang till Sverige.

TT: Hur stora evenemang är det rimligt att tro att vi kan arrangera i Sverige, utan de statliga garantierna?

– The sky is the limit. Det är klart att fotbolls-VM vore svårt för Sverige att söka, fotbolls-EM går kanske med andra medan sommar-OS är för stort för oss. Ett vinter-OS ser jag som fullt möjligt att söka. Det handlar bara om att kunna se över vilka förutsättningar som finns och att det finns samverkan mellan alla aktörer som behöver samverka.

Folkrörelsebaserat

TT: Lokalbefolkningen i Rio utrycker frustration att det inte är "deras OS", att de blir tillsagda att hålla sig hemma och att de inte har råd att se något av spelen. Hur ska ni hantera det på politisk nivå?

– Det är en viktig lärdom att dra från flera OS de senaste åren, att man måste ha en folklig förankring. Det måste ge ringar på vattnet. Det koncept som SOK tagit fram är intressant. Det visar på långsiktighet och att man ska se OS som ett koncept att öka nyfikenheten på idrott och kunna nå nya grupper och bygga upp verksamheten i hela landet. Att använda den idrottsmodell vi har, som är folkförelsebaserad, även i det här arrangemanget.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset