George W Bush, homosexualitet och Disney Channel. Det är tre av Wikipedias mest kontroversiella artiklar, berättar studenter vid Oxford som undersökt bråken bland uppslagsverkets redigerare.

Det nätbaserade uppslagsverket Wikipedia bygger på att läsarna själva förändrar och förbättrar dess artiklar hela tiden. Det innebär inte bara att innehållet förändras hela tiden, utan också att stora konflikter kan uppstå kring särskilt laddade artiklar.

Nu har forskaren Taha Yasseri tillsammans med några kollegor gått igenom Wikipedia på tio olika språk, och kommit fram till vilka de mest kontroversiella artiklarna är. Och på engelska är de som följer:

1. George W. Bush 
2. Anarchism 
3. Muhammad 
4. List of World Wrestling Entertainment, Inc. employees 
5. Global Warming 
6. Circumcision 
7. United States 
8. Jesus 
9. Race and intelligence 
10. Christianity 

Formeln man använt för att utse dessa artiklar går ut på att ”summera insatserna av samtliga motsatt redigerande redaktörspar, ta bort det mest aktiva paret, och multiplicera detta antal med det totala antalet redaktörer involverade i artikeln."

Den engelska listan på artiklar har fått mest medial uppmärksamhet, men även de andra listorna är intressanta. De visar att det i Tyskland är kontroversiellt med scientologi och Adolf Hitler, att fransmännen gärna bråkar om ufon och 9/11-attackerna, att det i Spanien väcks känslor av Chile och FC Barcelona och att tjeckerna tycker olika om homosexualitet, telepati och kommunism.

På bilden nedan syns samtliga undersökta länders mest kontroversiella artiklar, sorterade från ett till tio.

Frånsett listorna på de olika språkens mest kontroversiella artiklar har Yasseri genererat ett ordmoln för de ord som oftast dyker upp i bråksammanhang på det hela taget, och störst roll där spelar ”people”, ”war”, ”Israel” och ”club”. Med andra ord rekommenderas den som vill reta så många människor internationellt som möjligt att starta "Israeliska folkets krigsklubb".

Vilka de svenska mest kontroversiella artiklarna är vet vi tyvärr inte. Till Metro säger Wikipedias presskontakt Johan Jönsson att han inte känner till någon dylik lista för Sverige.
– Man skulle förstås kunna använda sig av samma metod som Oxford-forskarna för att plocka fram en, men mig veterligen har så inte gjorts.

Hans gissning är att en svensk lista skulle påminna om andra länders.
– Det finns ingen anledning att tro att det skulle se annorlunda ut på svenskspråkiga Wikipedia, även om de specifika artiklarna sedan hade fått fokus på politiska frågor, politiker och partier som känns relevanta i Sverige, etniska grupper där tillräckligt många talar svenska för att några skall få för sig att redigera svenskspråkiga Wikipedia och så vidare, säger han.

Läs hela forskningsartikeln här.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset