Zebror i viltreservatet Selous i södra Tanzania. De har länge klassificerats tillsammans med zebror från östra Zambia och Malawi, men enligt en ny studie tillhör de en egen, separat underart.
Zebror i viltreservatet Selous i södra Tanzania. De har länge klassificerats tillsammans med zebror från östra Zambia och Malawi, men enligt en ny studie tillhör de en egen, separat underart.
Vetenskap TT

Zebror är inte alltid vad de ser ut att vara.

Hittills har den vanliga stäppzebran delats upp i underarter som baserats på djurens utseende. Men utseendet bedrar. En ny dna-studie avslöjar att den rådande klassificeringen inte stämmer med de genetiska rönen.

I studien, som publiceras i Nature Ecology & Evolution, har forskarna analyserat dna från stäppzebrans (Equus quagga) hela utbredningsområde, från Uganda i norr till Namibia och Botswana i söder.

Traditionellt har arten delats upp i sex underarter, baserade på huvudets form och pälsens färgteckning – framför allt strimmornas mönster.

Men analyserna visar att arten i själva verkat består av nio distinkta populationer, vars utbredning bara delvis stämmer överens med de sex traditionella underarterna.

Ett exempel är underarten Equus quagga boehmi i Kenya, Tanzania och västra Zambia. Enligt forskarna består den av fyra genetiskt distinkta populationer.

Ett annat exempel är zebrorna i sydöstra Tanzania. De har hittills slagits ihop med zebrorna i östra Zambia och Malawi, men att döma av de nya rönen bildar de en egen separat linje.

Studien visar också att förfäderna och anmödrarna till stäppzebrans alla nutida linjer levde i det som idag är Okavangodeltat i norra Botswana för 370 000 år sedan.

Forskarna slår dessutom fast att den utdöda kvaggan från Sydafrika var en underart till stäppzebran.

Zebror i viltreservatet Selous i södra Tanzania. De har länge klassificerats tillsammans med zebror från östra Zambia och Malawi, men enligt en ny studie tillhör de en egen, separat underart.
Zebror i viltreservatet Selous i södra Tanzania. De har länge klassificerats tillsammans med zebror från östra Zambia och Malawi, men enligt en ny studie tillhör de en egen, separat underart.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset