ANNONS
ANNONS
Logo

VAD TYCKER DU?

Detta är en kolumn. Det är en åsikt, betraktelse eller kommentar skriven av en återkommande skribent som är anlitad av Metro. Metro är en partipolitiskt obunden tidning och har inga ledarskribenter.

Annie Lööfs visioner är välkomna

Lars Adaktusson · 26 Sep 2011
Uppdaterad 26 Sep 2011

klar

Artikellänk är kopierad

När Annie Lööf höll sitt installationstal i helgen lyfte hon fram idéernas och visionernas betydelse i politiken. Hon talade om behovet av en ny framtidskurs, om vikten av genuina värderingar och ett ledarskap som skapar förutsättningar för människor att växa. Talet var en beskrivning av Lööfs egna synsätt och framtidsdrömmar, men framför allt var det ett tal som beskrev Centerpartiets idémässiga grund och politiska inriktning. Även om kommentatorer och proffstyckare reflexmässigt rynkar på näsan åt politiska anföranden som "inte innehåller några nyheter" borde det vara centralt för varje parti att tydligt kunna definiera och stå för den egna värderingsmässiga grunden. Det gäller inte minst i utsatta situationer, när det är tufft opinionsmässigt och politiskt. Det här är viktigt att lyfta fram eftersom svensk politik rent allmänt tycks vara på väg in i ett ideologilöst tillstånd. Min egen känsla, efter att ha bevakat inrikespolitik under tre decennier, är att idéer och övertygelse som drivkrafter i politiken har ersatts av pragmatism och jakt på positioner. Politisk framgång mäts idag tydligare än tidigare enbart utifrån staplar och diagram. Det säger sig självt att ett mål för varje politiskt parti måste vara att få så brett stöd som möjligt, så stor makt som möjligt. Men om detta blir det enda målet, det som överskuggar allt annat, går en viktig dimension förlorad. Ideologi och värderingar kan inte mätas och kvantifieras, ändå måste just ideologi och värderingar vara fundamenten i politiken. Det som bortom dagspolitiken formar visionerna – det som visar på vad som ska följa efter femte jobbskatteavdraget och sänkningen av krogmomsen, för att nu vara alldeles konkret.Principlösa politiker, utan idémässig förankring och fixerade vid maktutövning riskerar att devalvera tilltron till politiken. Sådana tendenser finns redan nu – politikerförakt och misstro mot politiska företrädare är ett reellt problem enligt de förtroendemätningar som görs av statsvetare och opinionsinstitut. Det behövs således fler ideologiskt förankrade politiker – som brinner för idéer och som kan förmedla visioner om hur samhället ska se ut i framtiden. Därför var Annie Lööfs tal välkommet – och angeläget. Hübinette i SVT. Alla tröttsamma varianter av Idol som just nu dominerar i rutan.+

klar

Artikellänk är kopierad

Lars Adaktusson
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro