ANNONS
ANNONS
Logo

VAD TYCKER DU?

Detta är en debattartikel. Personen, företaget, partiet eller organisationen som har skrivit texten driver en åsikt och argumenterar för den. En debattartikel publiceras med namn och bild på den som står för åsikten.

Cuf: De enda som vinner på vänsterns antirasism är rasisterna

Cuf · 17 Apr 2017
Uppdaterad 17 Apr 2017
Vår kamp mot rasism måste inkludera alla, skriver Adam Garneij, Louise Grabo, Mate Saric och Svea Hasanbegovic (ej på bild) från Cuf Västra Götaland.

Vår kamp mot rasism måste inkludera alla, skriver Adam Garneij, Louise Grabo, Mate Saric och Svea Hasanbegovic (ej på bild) från Cuf Västra Götaland. Foto: Privat


Det är ytterst problematiskt med det vi uppfattar som en mycket aggressiv antirasism från vänsterhåll, där de kategoriserar människor utifrån hudfärg och baserar deras rätt att delta i den antirasistiska kampen på om de är "rasifierade" eller "vita". Genom att placera människor i två fack skapas en kamp mot rasism som många inte identifierar sig som en del av, skriver företrädare från Cuf Västra Götaland.

klar

Artikellänk är kopierad

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Kampen mot rasism måste bygga på målet om ett samhälle där alla människor behandlas lika oavsett hudfärg, etnicitet eller religion. Oavsett om en kallar sig antirasist eller inte så har vi alla ett ansvar för att säkerställa alla människors lika värde. Därför behöver rörelsen mot rasism vara så bred och stor som möjligt.

Därför är det ytterst problematiskt med det vi uppfattar som en mycket aggressiv antirasism från vänsterhåll, där de kategoriserar människor utifrån hudfärg och baserar deras rätt att delta i den antirasistiska kampen på om de är ”rasifierade” eller ”vita”. Genom att placera människor i två fack: de som förtrycker och de som förtrycks och därefter tillskriva dem olika rättigheter såsom ”tolkningsföreträde”, ”white privilege” och ”rätt till viss kultur” skapas en kamp mot rasism som många inte identifierar sig som en del av.

De här vänsterfeministerna sätter ”vita” och ”icke-vita” emot varandra, pratar om ”ras” och ”kulturell appropriering” och hänvisar människors yttrandefrihet inom vissa frågor till en hudfärg. Alla vi som signerar den här artikeln brinner för kampen emot rasism. Vi vill se ett samhälle där människors kompetens och egenskaper, inte kön eller hudfärg – är det som vi bedömer människor efter.

Men när de här personerna inom vänstern demoniserar vita personer medan så kallade rasifierade personer sätts i offerposition försvårar det kampen om ett mer egalitärt och fritt samhälle. Vår kamp mot rasism måste inkludera alla. Rörelser som verkar för separatism utifrån hudfärg, eller andra former av exkluderande verksamheter, smalnar av den antirasistiska kampen vilket gör den svårare och mer likriktad. Det leder till att färre får möjlighet att vara en del av den.

Det värsta är det vi uppfattar som en ökande trend där rena personpåhopp och genuint elaka anklagelser kan bortförklaras med att ”jag har tolkningsföreträde” eller ”frustrationen som vi som utsätts för rasism känner ursäktar det här”. När vi skrämmer bort människor från att uttrycka sig i antirasistiska frågor blir både debattklimatet och demokratin mycket svagare. Vi skapar inte en bredare antirasism genom att avfärda oliktyckare som rasister och andra motbjudande epitet. Det är ingen slump att Sverigedemokraterna växer när dessa rörelser organiserar sig genom att aktivt klanka ner på alla som inte håller med dem.

Liberala partier som Centerpartiet växer, just för att vi lägger fokus på människors åsikter. Inte på deras hudfärger. De enda som vinner på att dessa socialister, med deras separatism, motarbetar andra som bekämpar rasism är rasister. Debatten borde i stället handla om hur vi ska jobba för att uppnå ett mer fritt och jämställt samhälle.Oavsett hudfärg.Oavsett var en kommer ifrån.Oavsett vilket kön en tillhör.För det är det, som vi alla i slutändan, trots allt kämpar för.

Mate Saric, fd styrelseledamot Cuf Västra GötalandLouise Grabo, ordförande Cuf Västra GötalandAdam Garneij, ordförande Cuf GöteborgSvea Hasanbegovic, styrelseledamot Cuf Västra götaland

klar

Artikellänk är kopierad

Cuf
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro