ANNONS
ANNONS
Logo

VAD TYCKER DU?

Detta är en debattartikel. Personen, företaget, partiet eller organisationen som har skrivit texten driver en åsikt och argumenterar för den. En debattartikel publiceras med namn och bild på den som står för åsikten.

Därför hänger medier inte ut misstänkta brottslingar

Jeanette Gustafsdotter · 9 Feb 2017
Uppdaterad 14 Feb 2017
Efter att Metro publicerade en artikel om en sajt som hänger ut brottsoffer – en sajt som ägs av en ledande företrädare i SD:s ungdomsförbund – har många hyllat sajtens bildpubliceringar. TU:s ordförande Jeanette Gustafsdotter förklarar varför det är fel – och kanske olagligt – att publicera bilder på detta sätt.

Efter att Metro publicerade en artikel om en sajt som hänger ut brottsoffer – en sajt som ägs av en ledande företrädare i SD:s ungdomsförbund – har många hyllat sajtens bildpubliceringar. TU:s ordförande Jeanette Gustafsdotter förklarar varför det är fel – och kanske olagligt – att publicera bilder på detta sätt. Foto: Jonas Hellsén


Metros artikel om en sajt som hänger ut brottslingar och deras offer har mötts av starka reaktioner. Medierna misstänks numer för att mörka. Vårt svar är tydligt. Vi tar hänsyn, vi dömer inte! Att publicera bilder på detta sätt, där även brottsoffer hängs ut, är direkt fel och även sorgligt för dem som kan identifieras, skriver Tidningsutgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter.

klar

Artikellänk är kopierad

Metros artikel om en sajt som hänger ut såväl brottslingar som deras offer – en sajt som ägs av en ledande företrädare i SD:s ungdomsförbund – har mötts av starka reaktioner. En del har hyllat den nu nedstängda sajtens publiceringar av namn, bild och personnummer på brottslingar. Och som vanligt ställs medierna till svars för att vi inte agerar likadant. Vårt svar är tydligt: vi tar hänsyn, vi dömer inte! Att publicera bilder på detta sätt, där även offer visas upp, är direkt fel – och sorgligt för dem som kan identifieras. Brottsoffret tvingas uppleva övergreppet igen.

Kritiken är hård mot medierna. I dag kräver näthatarna att fler ska hängas ut. Åtminstone om de är invandrare. Jag har upprepat det flera gånger senaste veckorna: Medier sätter sällan ut namn och bild på en brottsmisstänkt. Och absolut inte på ett brottsoffer om denna inte samtyckt till publicering. Det är brottet som är nyheten, inte att framhäva vilken religion, sexualitet eller politisk åsikt den misstänkte har. Skulle det däremot vara relevant för sammanhanget och av allmänintresse, ja då kan det finnas fog för en publicering.

Nyhetsmedier ska alltid berätta sanningen. Men tidningar och andra medier ska också ta ansvar för vad de publicerar och hänsyn till dem de skriver om. Och inte bara till dem, utan även till deras barn och familj. Ställ dig själv frågan: Vad händer om det är mitt barn, min respektive eller min förälder som är den våldtäktsdömdes enda offer? Skulle du vilja att det publiceras uppgifter som gör att han eller hon identifieras eller syns med namn och bild på löpsedlar och videoklipp? Jag tror faktiskt inte det. Jag vet att jag i alla fall inte vill det.

Om vi lämnar mediernas etiska ansvar så kan det även vara direkt brottsligt att publicera bilder på misstänkta eller fällda personer. Lagen säger uttryckligen att det är olagligt att peka ut någon som brottslig eller klandervärd i sitt sätt att leva. Det är också olagligt att lämna ut en uppgift som är ägnad att utsätta en enskild person för andras missaktning. För att det ska vara tillåtet krävs det, med hänsyn till omständigheterna, att det var försvarligt att publicera. Både det etiska och det rättsliga systemet har till uppgift att skydda enskilda från att hängas ut av medier. Och det är dessa regler som gör att medier med en ansvarig utgivare tar ett faktiskt ansvar och inte publicerar bilder villkorslöst. Stanna upp igen. Tänk på nytt tanken att det är någon som du har kär som utsätts för ett våldsbrott. Vill du se ett nytt övertramp genom en oansvarig publicering eller vill du att någon fälls för brottet? Vad är det viktiga? Brottet eller skampålen?

Syftet med publiceringarna ska enligt häng-ut-dom-sajtens skapare vara att påvisa låga straffsatser för bland annat sexualbrott. Att väcka debatt är ofta rätt, men inte med vilka medel som helst. Målet får inte helga medlen. Ett bättre sätt vore att göra en ordentlig kartläggning av samtliga sexualbrott med relevant fakta för att redogöra för problematiken.

Medierna misstänks numer för att mörka, att inte berätta sanningen. Men att publicera allt är inte detsamma som värna sanningen. Att publicera allt kan till och med vara brottsligt.

Jeanette Gustafsdotter, 
vd TU – Medier i Sverige

pil
Så jobbar vi på Metro

”Metro följer de pressetiska riktlinjerna, framtagna som ett etiskt komplement till de grundlagar som reglerar yttrande och tryckfrihet i Sverige. De är 17 stycken till antalet och täcker bland annat in områden som bild och namnpublicering men också respekt för den personliga integriteten. I detta fall känns följande tre särskilt relevanta:

9. Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga.10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande.15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.

Den sajt Metro skrivit om – och som nu, efter vårt avslöjande, stängts ned – bröt mot dessa regler på flera sätt, vilket bland annat kan ha orsakat ytterligare lidande för de brottsoffer som visats upp på bild. Att personen bakom sajten är anställd av Sverigedemokraternas gruppkansli i riksdagen och sitter i det verkställande utskottet för ungdomsförbundet till ett av Sveriges tre största politiska partier är anmärkningsvärt.”

Eric Ljunggren, chefredaktör 

pil
Om debattören

• TU, Tidningsutgivarna, är Mediehusens branschorganisation.• TU:s medlemsföretag ger ut morgon- och kvällstidningar samt gratistidningar, publicerar webbsajter med mer.• En del av deras arbete är att rapportera om mediebranschen och ge juridisk och medieetisk rådgivning.

pil
Om debatten

• Den 8 februari rapporterade Metro om en nystartad sajt som hänger ut brottslingar med namn, bild och personnummer. Sajten visade även bilder på dåligt maskerade och lätt igenkännbara brottsoffer.• Bakom sajten står Findel Madison, ledamot i Sverigedemokraternas ungdomsförbunds verkställande utskott och anställd på Sverigedemokraternas gruppkansli i riksdagen.• Senare på kvällen samma dag meddelade Sverigedemokraterna att de skulle hålla sajten nere tills vidare.

klar

Artikellänk är kopierad

Jeanette Gustafsdotter
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro