ANNONS
ANNONS
Logo

VAD TYCKER DU?

Detta är en debattartikel. Personen, företaget, partiet eller organisationen som har skrivit texten driver en åsikt och argumenterar för den. En debattartikel publiceras med namn och bild på den som står för åsikten.

Debatt: Bra gymnasieinformation måste vara en rättighet

Metro Debatt · 7 Nov 2018
Uppdaterad 7 Nov 2018
Många upplever stor stress inför gymnasievalet och upplever i efterhand att de har gjort fel val till följd av bristande eller otydlig information, skriver representanter för lärarnas riksförbund och Sveriges elevråd.

Många upplever stor stress inför gymnasievalet och upplever i efterhand att de har gjort fel val till följd av bristande eller otydlig information, skriver representanter för lärarnas riksförbund och Sveriges elevråd. Foto: Unsplash, pressbilder


Arenorna för information är många och gedigna - men insatserna kommer alldeles för sent, skriver representanter för Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening och Sveriges elevråd - SVEA.

klar

Artikellänk är kopierad

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Det är snart dags för gymnasieval för landets många niondeklassare. Just nu bombarderas elever med information inför ett val som för de flesta av dem blir det mest betydelsefulla val de hittills har gjort i sitt liv. Informationen kommer via gymnasiemässor, öppet hus på skolor, broschyrer och kataloger. Arenorna för information är många och gedigna – men insatserna kommer alldeles för sent.

Möjligheten att välja sin gymnasieutbildning är en självklarhet i det svenska skolsystemet och något som uppskattas av de flesta elever. Dessvärre är möjligheten begränsad då studie- och yrkesvägledningen brister i många avseenden. Många upplever stor stress inför gymnasievalet och upplever i efterhand att de har gjort fel valtill följd av bristande eller otydlig information. Inför gymnasievalet arrangeras stora gymnasiemässor där skolorna försöker marknadsföra sig själva, det skickas ut foldrar med information och det arrangeras öppna hus där elever i årskurs nio bjuds in för att få en bild av utbildningarna. Eleverna får processa stora mängder information om allt från profilinriktningar och gymnasieprogram till datormodeller, lunchmenyer och gemenskap. Information som blir till en svårframkomlig djungel där elever ofta lämnas ensamma.

quotation startEleverna får processa stora mängder information om allt från profilinriktningar och gymnasieprogram till datormodeller, lunchmenyer och gemenskap.quotation end

I detta har studie- och yrkesvägledaren en otroligt viktig roll. Professionell och utbildad personal är en ovärderlig förutsättning för elever att se sina möjligheter och fatta välinformerade beslut. Vi ser att vägledningen måste starta tidigt i grundskolan för att upplysa eleverna och utmana tankemönster så att det är inte är föräldrarnas utbildningsbakgrund som avgör valet. Elever måste också kunna lita på att den person som ska finnas som stöd i det kanske hittills viktigaste valet i ens liv är en person som har rätt utbildning.

Vi ser dock att studie- och yrkesvägledare idag har dåliga förutsättningar att göra sitt jobb. De ansvarar för alldeles för många elever, får träffa dem alldeles för sent, deras kompetens erkänns inte och har i övrigt dåliga arbetsvillkor. Detta gör skolan till en oattraktiv arbetsplats och uppdraget i princip omöjligt att genomföra på en nivå så att elever kan göra ett informerat gymnasieval.

quotation startProfessionell och utbildad personal är en ovärderlig förutsättning för elever att se sina möjligheter och fatta välinformerade beslut.quotation end

Även om vi nu befinner oss i ett politiskt vakuum har den kommande regeringen ett viktigt ansvar gentemot både eleverna som står inför sina gymnasieval och skolornas studie- och yrkesvägledare. Vi vill se att:

• Det införs legitimation för studie- och yrkesvägledare.

• Alla elever har lagstadgad rätt till minst ett besök hos studie- och yrkesvägledare per läsår från och med åk 4.

• Ett maxtak för antal elever per studie- och yrkesvägledare införs.

Gymnasievalet är inte ett val som ska grundas i vad kompisar väljer, föräldrars ambitioner eller vilken skola som har mest pengar att lägga på reklam. Möjligheten att göra ett informerat gymnasieval ska inte vara ett privilegium för några få, utan en rättighet för alla elever.

Mimmi Rönnqvist, ordförande Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening

Jakob Amnér, förbundsordförande Sveriges elevråd – SVEA

pil
Om debattören

Sveriges elevråd – SVEA 

Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening 

Så här gör du för att debattera i Metro:

klar

Artikellänk är kopierad

Metro Debatt
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro