ANNONS
Logo

VAD TYCKER DU?

ANNONS

Detta är en debattartikel. Personen, företaget, partiet eller organisationen som har skrivit texten driver en åsikt och argumenterar för den. En debattartikel publiceras med namn och bild på den som står för åsikten.

Debatt: Förskollärare måste kunna undervisa i sex- och samlevnad

Maria Guthke, David Blank · 29 Jan 2019
Uppdaterad 29 Jan 2019
"Kunskapsområdet har funnits i svensk skola sedan 1950 och i läroplanen för grundskolan och gymnasiet sedan 2011", skriver Maria Guthke och David Blank.

"Kunskapsområdet har funnits i svensk skola sedan 1950 och i läroplanen för grundskolan och gymnasiet sedan 2011", skriver Maria Guthke och David Blank. Foto: Press


Majoriteten av förskollärarstudenterna uppger att de saknar utbildning för sex- och samlevnadsundervisning, visar Lärarförbundet Students undersökning. Brister i förskollärarprogrammet måste omhändertas av regeringsuppgörelsens reformförslag, skriver debattörerna.

klar

Artikellänk är kopierad

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Sex- och samlevnadsundervisning lyfter perspektiv om sexualitet, jämställdhet och relationer. Viktiga värden som inte minst aktualiserats av #metoo. Kunskapsområdet är obligatoriskt för mellanstadielärares utbildning men inte på övriga lärarprogram. Alla lärarkategorier borde utbildas i perspektiven och nu finns ett lärarutbildningsförslag med i regeringsuppgörelsen.

Det är viktigt att bevaka att även förskollärarprogrammet inkluderas i en sådan satsning.

Kunskapsområdet har funnits i svensk skola sedan 1950 och i läroplanen för grundskolan och gymnasiet sedan 2011. Enligt förskolans nya läroplan ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den, men också skapa medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet. Men bara hälften av studenterna på förskollärarprogrammet uppger att de får förberedelser för att göra detta.

quotation startDet är så här vi säkrar alla barns rätt till en likvärdig utbildning. Och förhoppningsvis ett liv utan övergrepp och trakasserier.quotation end

Under 2017 synliggjorde #metoo-rörelsen att sexuellt våld och övergrepp inte är en begränsad företeelse utan förekommer på alla områden och drabbar flickor och kvinnor. Som förskollärare spelar vi en avgörande roll för barns utveckling av förhållningssätt till sex och sexualitet. Ett ansvar som ska tas på stort allvar.

Samtidigt visade Skolinspektionens undersökning från 2018 att många lärare känner sig osäkra att undervisa i sex- och samlevnad. En utmaning i sig men omöjlig om de inte får rätt utbildning.

På många förskolor arbetar vi redan med saker som hör till sex- och samlevnadsområdet. Som känslor, integritet och att lyssna på varandras ja eller nej. Det här måste läras ut redan på förskollärarprogrammet.

När vi träffar framtidens förskollärare så träffar vi många som är engagerade i det här, men ett stort intresse lägger inte en professionell grund. Det är utbildningens ansvar att nyexaminerade har den kunskap som krävs för uppdraget. Vi måste få de verktygen vi behöver för att kunna följa läroplanen och därför vill vi att regeringen säkerställer att:

• Sex- och samlevnad blir ett examensmål i alla lärarutbildningar, även förskollärarprogrammet.• Forskning om sex- och samlevnadsdidaktik ska få större medel och att vi fortsätter ha en dialog mellan profession och forskning.• Finansiering av initiativ som Backa-initiativet fortlöper och erbjuder förskolor och skolor ett ramverk där de kan diskutera sex- och samlevnad, normkritik och HBTQ+-frågor.

Det är så här vi säkrar alla barns rätt till en likvärdig utbildning. Och förhoppningsvis ett liv utan övergrepp och trakasserier.

Maria Guthke, ordförande Lärarförbundet student

David Blank, förskollärarstudent Umeå universitet

pil
Om Lärarförbundet Student

Lärarförbundet Student är lärarstudenternas forum för att påverka lärarutbildningen och den framtida yrkesrollen. De samlar 30 000 lärarstudenter från alla lärarutbildningar är Nordens största lärarstudentorganisation.

klar

Artikellänk är kopierad

Maria Guthke, David Blank
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro