ANNONS
ANNONS
Logo

VAD TYCKER DU?

Detta är en debattartikel. Personen, företaget, partiet eller organisationen som har skrivit texten driver en åsikt och argumenterar för den. En debattartikel publiceras med namn och bild på den som står för åsikten.

Debatt: Hundar har inget att göra i skolan

Freja Anckers · 27 Feb 2019
Uppdaterad 27 Feb 2019
"Vi måste värna om barns och ungas rätt till en bra skolmiljö och möjlighet att delta i samhället, utan att bli sjuka", skriver Freja Anckers, förbundsordförande riksförbundet Unga allergiker.

"Vi måste värna om barns och ungas rätt till en bra skolmiljö och möjlighet att delta i samhället, utan att bli sjuka", skriver Freja Anckers, förbundsordförande riksförbundet Unga allergiker. Foto: Unsplash


Hundars förmåga att hjälpa vissa barn lära kan inte gå före de som är allergiska. De har det redan svårt nog, skriver Freja Anckers, förbundsordförande riksförbundet Unga allergiker.

klar

Artikellänk är kopierad

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Hundar har visat sig ha positiva effekter på inlärning och välmående. Detta har lett till att vi sett en ökning av hundar i många offentliga miljöer, till exempel har det blivit allt mer vanligt med så kallade läshundar på bibliotek och hundar inom sjukvården. Allt fler efterfrågar även hundar i skolan – senast nu i januari lade politiker i Vallentuna kommun fram en motion om detta. Trots goda intentioner är denna utveckling högst problematisk ur ett tillgänglighetsperspektiv eftersom den inte tar hänsyn till pälsdjursallergi, en vanlig funktionsnedsättning bland barn och unga.

quotation startI dag beräknas ungefär hälften av alla barnfamiljer ha pälsdjur hemma och de allergiframkallande ämnena från djurens päls, saliv och talgkörtlar fastnar lätt i kläder och hår och följer på så sätt med in i skolan.quotation end

Enligt Magnus Wickman, professor emeritus inom astma och allergi vid Karolinska Institutet, är ungefär två elever i varje klass pälsdjursallergiska. Situationen i skolan är många gånger redan tuff för dessa elever trots att hundar sällan, eller aldrig, vistas i lokalerna i nuläget. I dag beräknas ungefär hälften av alla barnfamiljer ha pälsdjur hemma och de allergiframkallande ämnena från djurens päls, saliv och talgkörtlar fastnar lätt i kläder och hår och följer på så sätt med in i skolan. Enligt Wickman kan fyra till fem timmars vistelse i en genomsnittlig skolmiljö likställas med att vara hemma en timme hos någon som har katt eller hund. Med andra ord påverkas ett stort antal elever dagligen under skolveckan av sin pälsdjursallergi, eftersom skoldagen sällan är kortare än fem timmar.

Pälsdjursallergen gör att elever med pälsdjursallergi har mer symtom under den tid de går i skolan. Pälsdjursallergi kan ge besvär som rinnande näsa, kliande och röda ögon, nysningar, nästäppa, nässelutslag men även astma och påverkan på lungfunktion. Även trötthet och nedsatt prestationsförmåga, såväl fysiskt som intellektuellt, finns med i bilden. Att varje dag utsättas för pälsdjursallergen kan leda till att barn med sådan allergi får en mer ihållande inflammation i slemhinnorna och luftvägar som i sin tur kan göra att sjukdomen blir kronisk.

Det finns stor okunskap kring pälsdjursallergi, ibland förespråkas till exempel så kallade ”allergisäkra” hundar som en alternativ lösning, men eftersom ämnena finns i såväl pälsen som saliven och talgkörtlarna finns det inga allergisäkra pälsdjur. Alla hundar avger allergen. Att införa hundar, oavsett ras, kommer därmed medföra konsekvenser för elever med pälsdjursallergi.

Skolan är barnens och de ungas arbetsmiljö och den omfattas av arbetsmiljölagen som säger att skolan ska vara tillgänglig för alla. Enligt Skolverket har hundar eller andra djur inte en naturlig plats i skolan och positiva effekter för vissa elever kan inte ställas mot elever som är allergiska eller rädda. Vidare anser Skolverket att stödinsatser inte ska innebära att en annan elevs rätt till utbildning och en god arbetsmiljö försämras. Det är därför inte acceptabelt att elever med pälsdjursallergi ska behöva bli sjuka, eller tvingas ta mer medicin än nödvändigt för att kunna vistas i skolan.

Vi måste värna om barns och ungas rätt till en bra skolmiljö och möjlighet att delta i samhället, utan att bli sjuka. Arbetsmiljön för den genomsnittliga eleven med pälsdjursallergi är redan dålig – den skulle försämras avsevärt om hundar införs i verksamheten. Unga Allergiker anser därför att hundar i största möjliga mån ska hållas borta från skolan.

Freja Anckers, förbundsordförande riksförbundet Unga allergiker

pil
Om debattören

Unga Allergiker (UA) är en religiöst och politiskt obunden ideell ungdomsorganisation och finns till för att samla och stötta barn och unga, 6-29 år, med astma, allergi och annan överkänslighet.

Så gör du för att debattera i Metro:

klar

Artikellänk är kopierad

Freja Anckers
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro