ANNONS
ANNONS
Logo

VAD TYCKER DU?

Detta är en debattartikel. Personen, företaget, partiet eller organisationen som har skrivit texten driver en åsikt och argumenterar för den. En debattartikel publiceras med namn och bild på den som står för åsikten.

Debatt: Inför psykisk hälsa i skolans läroplaner

Annso Blixt, Louise Aronsson · 21 Maj 2018
Uppdaterad 21 Maj 2018
"Om det är självklart att prata om fysiska hälsa i skolan ska det vara lika självklart att prata om den psykiska", skriver debattörerna.

"Om det är självklart att prata om fysiska hälsa i skolan ska det vara lika självklart att prata om den psykiska", skriver debattörerna. Foto:  Neonbrand/Unsplash, Malin Nerby


Införs begreppet psykisk hälsa i grundskolans och gymnasieskolans läroplaner får alla unga ökad kunskap och medvetenhet om vad psykisk hälsa och ohälsa är. De skulle då kunna be om hjälp och stöd i tid, skriver Annso Blixt och Louise Aronsson från den ideella föreningen TIlia.

klar

Artikellänk är kopierad

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Om det är självklart att prata om fysiska hälsa i skolan ska det vara lika självklart att prata om den psykiska.

Klockan är 22:15 och stödchatten närmar sig sina sista öppna minuter för denna kväll. Precis som alla andra årets kvällar sitter någon av Tilias volontärer och lyssnar på unga som mår dåligt. En ideell insats som förmedlar medmänsklighet och värme. De inger hopp och delger kunskap om psykisk ohälsa – kunskap som vårt samhälle fallerar att bistå barn och unga med.

Återkommande hör vi berättelserna. Om han som gick till elevhälsan nästan varje dag med magsmärtor, utan att förstå varför, från 12 års ålder. Eller han som under gymnasiet besökte en läkare i tron om att han led av astma, när det egentligen var ångest. Och så han, som först på en psykologilektion i skolan på tvåan i gymnasiet, förstod att han led av psykisk ohälsa.

Alla dessa unga människor, som lidit i tystnaden av okunskap. För dem alla ledde den psykiska ohälsan till konsekvenser som varit livsfarliga. Det har kostat på, för dem själva, för anhöriga, för samhället.

”Vad hade du behövt?”, frågar vi på Tilia, den ideella organisationen som varje dag finns tillgänglig för unga med psykisk ohälsa som behöver stöd.

”Jag hade behövt ord för det. Har en inte ord för det, kan en inte prata om det.”

En självklarhet, kan tyckas.

Enligt Socialstyrelsen har psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention är på samma spår och meddelar att psykisk ohälsa vanligt hos unga personer. Tidig upptäckt och insats är avgörande för förlopp och konsekvenser vid psykisk sjukdom eller ohälsa. För den unga individen har det avgörande betydelse för sjukdomsrisker och graden av psykisk hälsa som vuxen.

En sådan tidig insats skulle kunna vara att i skolan få prata om psykisk hälsa och ohälsa. Nu, år 2018 ekar fortfarande den svenska skolans läroplaner tomt från begreppen.

Införs begreppet psykisk hälsa i grundskolans och gymnasieskolans läroplaner får alla unga ökad kunskap och medvetenhet om vad psykisk hälsa och ohälsa är. Att tidigt prata om psykisk hälsa i skolan skulle ge barn och unga förståelse för sin situation. Detta ger dem möjlighet att lättare känna igen symtom på ohälsa. De skulle då kunna be om hjälp och stöd i tid.

Kanske skulle då Tilia inte behöva möta tusentals unga årligen i vår stödchatt? Varenda en av dessa unga är individer som lider oerhört i onödan. Hos dessa har den psykiska ohälsan tyvärr gått alldeles för långt, innan hjälp satts in.

Tilia arbetar sedan 2012 stödjande och med påverkansarbete för unga med psykisk ohälsa. Vi har ungas egna röster som ledstjärna. Förankrar vi beslut som handlar om unga i deras egna åsikter om hur samhället bör se ut, sparar vi resurser men främst mänskligt lidande.

Vi önskar se att psykisk hälsa som begrepp förs i den svenska grundskolans respektive gymnasieskolans läroplaner. För alla barn och ungas rätt till hälsa.

Annso Blixt, verksamhetsledare och Louise Aronsson, ansvarig påverkande arbete på Tilia

pil
Fakta om debattören

Tilia är en ideell förening. Deras volontärer har tystnadslöfte, men ingen anmälningsplikt och den som behöver stöd kan vara anonym.• Stödchatt: Är öppen 365 dagar om året kl 21–22.30 och nås på www.foreningentilia.se.• Mejlstöd: [email protected]• Lägerverksamhet: www.foreningentilia.se/lager• Podd: Tiliapodden – en poddcast om pyskisk (o)hälsa.• Tilia har en namninsamling för de som också vill se att alla unga får kunskap om psykisk hälsa i skolan. Man kan skriva under uppropet här.

Så här gör du för att debattera i Metro:

klar

Artikellänk är kopierad

Annso Blixt
Louise Aronsson
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro