ANNONS
Logo

VAD TYCKER DU?

ANNONS

Detta är en debattartikel. Personen, företaget, partiet eller organisationen som har skrivit texten driver en åsikt och argumenterar för den. En debattartikel publiceras med namn och bild på den som står för åsikten.

Debatt: Minska stress i skolan genom att ändra bilden av matte

Karolina Lisslö · 11 Jul 2018
Uppdaterad 11 Jul 2018
Vi lever i ett land där matematik associeras med förnuft, intelligens och begåvning. När en elev inte förstår matematik leder det tyvärr till att många känner sig mindre intelligenta vilket i sin tur leder till sämre självförtroende, skriver Karolina Lisslö.

Vi lever i ett land där matematik associeras med förnuft, intelligens och begåvning. När en elev inte förstår matematik leder det tyvärr till att många känner sig mindre intelligenta vilket i sin tur leder till sämre självförtroende, skriver Karolina Lisslö. Foto: Mattecentrum, Unsplash


Det ska inte vara acceptabelt att fler än var tionde elev inte klarar att få godkänt i matematik. Vi anser att det finns en tydlig koppling mellan de underkända betygen i matematik och stress. Vi behöver minska stressen i skolan och det gör vi genom att ändra bilden av matematik, skriver Karolina Lisslö, generalsekreterare på Mattecentrum.

klar

Artikellänk är kopierad

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Förra året visade siffror från Skolverket att 17,5 procent av alla högstadieelever underkändes i något av kärnämnena och kunde således inte gå vidare till gymnasiet. Det motsvarar ungefär 18 600 elever. Av dessa var 12,6 procent underkända i matematik. Nu har ännu en vårtermin passerat och det är hög tid att prata om matematikångest.

quotation startDet handlar om en egen upplevelse av att inte kunna eller förstå samt ha starka olustkänslor inför ämnet som även kan påverka en person fysiskt.quotation end

Vi lever i ett land där matematik associeras med förnuft, intelligens och begåvning. När en elev inte förstår matematik leder det tyvärr till att många känner sig mindre intelligenta vilket i sin tur leder till sämre självförtroende. Det är ett problem som vi behöver ta itu med snarast.

I en studie från Stressforskningsinstitutet går det att läsa att stressrelaterade problem ökar bland svenska ungdomar, särskilt hårt drabbas flickor. Fler än 30 procent av ungdomarna rapporterade allvarliga stressymptom. Flera i åldern 10-18 uppgav att de är stressade flera dagar i veckan.

Begreppet ”matematikångest” är i dag ett vedertaget begrepp bland Sveriges matematiklärare. Men inte lika utbrett i allmänheten som det engelska ordet ”math anxiety”. Det handlar om en egen upplevelse av att inte kunna eller förstå samt ha starka olustkänslor inför ämnet som även kan påverka en person fysiskt.

Vi anser att det finns en tydlig koppling mellan de underkända betygen i matematik och stress. Varför just matematik bidrar till stress kan bero på flera olika faktorer. Dels för att det är ett kärnämne och dels på grund av vår föreställning att det handlar om en medfödd talang. Men det finns ingen medfödd talang att tala om och den bilden behöver vi sudda bort nu.

I valet 2018 är utbildning och skola en av de stora väljarfrågorna. Vår önskan är att politikerna inte ägnar sig åt signalpolitik och enskilda förslag utan istället riktar in sig på att lösa våra samhällsutmaningar. Efter höstens val, när antagligen samma svåra parlamentariska läge råder, önskar vi att ansvarsfulla politiker tar sitt förnuft till fånga. Det måste gå att göra en bred uppgörelse för utbildning. Tiden där utbildningssystemet används som ett politiskt redskap för att plocka röster måste upphöra.

Varje elev som inte får behörighet till gymnasiet är ett misslyckande. Det ska inte vara acceptabelt att fler än var tionde elev inte klarar att få godkänt i matematik. Vi behöver minska stressen i skolan och det gör vi genom att ändra bilden av matematik.

Under tiden som ni gör upp fortsätter vi vara en del av lösningen för att ge unga människor hjälp, stöd och inspiration i sina studier. Vi fortsätter att verka för rätten till likvärdig rätt till utbildning och ge alla elever chansen att lyckas i skolan. För oss råder det ingen tvekan att utbildning är den viktigaste frågan i valet.

Karolina Lisslö, generalsekreterare på Mattecentrum

pil
Om debattören:

Mattecentrum är en ideell förening som ger gratis läxhjälp till alla som pluggar matte.

De driver räknestugor i 34 städer.

De vill verka för en för en likvärdig kunskapsinhämtning och att öka kunskapen i och intresset för matematik. Föreningen grundades 2008 av Johan Wendt.

Så här gör du för att debattera i Metro:

klar

Artikellänk är kopierad

Karolina Lisslö
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro