ANNONS
ANNONS
Logo

VAD TYCKER DU?

Detta är en debattartikel. Personen, företaget, partiet eller organisationen som har skrivit texten driver en åsikt och argumenterar för den. En debattartikel publiceras med namn och bild på den som står för åsikten.

Debatt: Nej, Jimmie, det går inte åt helvete – här är 27 saker som visar motsatsen

Mikael Carlsson · 26 Aug 2018
Uppdaterad 27 Aug 2018

Foto: Pixabay, Elmer Carlsson


Så här i valtider är det tydligt att kollapsdrevet fortfarande lever i den politiska debatten. Trots att det går nästan löjligt bra för Sverige i väldigt många avseenden tar gnällandet och missnöjet stor plats i samtalet. Som om det skulle vara det enda sättet att locka väljare på i Sverige 2018.

klar

Artikellänk är kopierad

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Det finns oerhört många bevis för att det inte är så illa ställt med vårt land som somliga, framförallt Sverigedemokraterna, försöker påskina. Att vi skulle stå inför en vittomspännande välfärdskollaps stämmer inte. Jimmie Åkesson ljuger.

En ”disclaimer” är förstås på sin plats. Jag säger härmed inte att allt fungerar fantastiskt i vårt samhälle. Vi har en del problem, som till exempel bostadsbrist, ökad stress, brist på högkompetent arbetskraft. Och de växande vårdköerna tycks vara en svår knut att lösa trots att landstingen gick med ett överskott på 2,7 miljarder kronor i fjol.

Men det finns oerhört mycket som är positivt. Om inget annat anges jämförs juni månad 2018 med juni månad 2014, det vill säga inför föregående riksdagsval. Hur mådde Sverige då, och hur mår Sverige nu? Här är ett litet urval av många skäl till varför det inte går åt helvete (och att vi, generellt sett, har det bättre nu än då):

1

Andelen sysselsatta har ökat. I juni 2018 hade 69,7 procent av svenskarna i åldern 15–74 år sysselsättning, jämfört med 67,6 procent i juni 2014. Ökningen gäller både män och kvinnor. Arbetslösheten har minskat från 9,2 procent 2014 till 7,2 procent 2018 (15–74 år)

2

Andelen sysselsatta bland utrikes födda har ökat från 59,4 procent till 62,2 procent (15–74 år). Särskilt stor är ökningen bland ungdomar (15–24 år), från 28,2 till 41,3 procent. Andelen arbetslösa bland utrikes födda har minskat från 17,8 procent till 16,3 procent (15–74 år).

3

Ungdomsarbetslösheten 15–24 år har minskat från 29,4 procent till 23,7 procent – i säsongsrensade siffror är minskningen från 22,8 till 15,9 procent.

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

4

Antalet bidragsberoende svenskar har minskat från 805 574 helårspersoner 2014 till 768 740 helårspersoner 2017. Det är en minskning med 4,6 procent. Med bidrag avses följande bidrag och sociala ersättningar: sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd.

5

Segregationen har minskat samtidigt som mångfalden ökat mellan 2012 och 2016. ”Fler och fler bostadsområden hjälps i och med det åt att driva integrationen mellan nya och gamla svenskar”, står det i Hyresgästföreningens artikel om rapporten.

6

Antalet skuldsatta hos Kronofogden har minskat från 427 734 under 2015 till 417 693 under 2017. Samtidigt har antalet personer som berörs av betalningsförelägganden minskat från 390 888 till 387 404 under samma period.

7

Antalet påbörjade lägenheter i nybyggda hus har ökat från 8 26 första kvartalet 2014 till 12 672 motsvarande period 2018. Antalet färdigställda lägenheter har under samma perioder ökat från 7704 till 10 336.

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

8

Staten fick ett ekonomiskt överskott på 61,8 miljarder kronor 2017, att jämföra med ett underskott på 131,5 miljarder kronor 2013.

9

Räknat i procent av BNP har statsskulden minskat från 33,9 procent 2013 till 28,9 procent 2017.

10

Andelen svenskar som uppger att de har ekonomiska problem har minskat från 5,8 procent 2012/13 till 3,4 procent 2016/17. (Källa: SCB)

11

Svenska företag är de som har högst överlevnadsgrad i EU. Siffrorna gäller hur många företag som fortfarande är aktiva fem år efter uppstarten.

12

Svenskar som är 65 år eller äldre är de i EU som beräknas leva längst utan att drabbas av någon form av funktionsnedsättning. (Källa: Eurostat)

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

13

Sverige är det land i EU där minst andel av befolkningen har hälsoproblem som begränsar deras liv enligt en rapport som visar att 12,5 procent av svenskarna har sådana problem, att jämföra med EU-snittet på 24,1 procent.

14

Andelen som uppger att de haft självmordstankar har minskat från 6 procent 2012 till 3 procent 2016. Samtidigt har antalet självmord minskat från 1523 under 2012 till 1470 under 2016. Siffrorna förstärks också av att antalet som vårdats på sjukhus till följd av ”avsiktlig självdestruktiv handling” minskat från 8009 under 2012 till 6948 under 2016.

15

Antalet anmälda brott i förhållande till folkmängden sjönk under 2017 för andra året i rad. Samtliga brott per 100 000 invånare låg 2017 på 15 062, att jämföra med toppnoteringen 15 342 år 2015. Alla brottstyper minskar inte, men bland annat har våldsbrott, stölder och rån minskat (källa: BRÅ)

16

Antalet polisanställda har ökat från till 28 689 i december 2014 till 29 841 i maj 2018. Ökningen beror på att myndigheten anställt fler civilanställda, som bland annat jobbar med brottsutredningar (idag kan civilutredare bli förundersökningsledare), juridik och vid polisens kontaktcenter.

17

Utgivningen av barnböcker har ökat kraftigt under de senaste åren. 2013 gavs 1770 barn- och ungdomsböcker ut – 2017 var motsvarande siffra 2532 utgivningar.

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

18

Sverige är bäst i världen på hållbar utveckling enligt Bertelsmann Stiftung och Sustainable Development Solutions Networks årliga SDG Index som väger samman 17 olika indikatorer, exempelvis fattigdom, hunger, hälsa, innovation, miljö och jämställdhet. På en liknande lista, ”The Country Sustainability Ranking”, hamnar Sverige på andra plats bland alla länder.

19

Sverige har lägst trafikdödlighet i EU. Mätt som antal dödsoffer per miljoner invånare har det varit en minskning med 5 procent mellan 2010 och 2017. Antalet som vårdats på sjukhus på grund av trafikskada har minskat från 9180 under 2012 till 8549 under 2016.

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

20

Sverige är världens ”godaste” land enligt ”Good Country Index” som fick stor uppmärksamhet i slutet av 2017. Sverige kommer först i rankingen som jämför hur 163 länder bidrar till den globala sammanhållningen.

21

Sverige är det land i världen som har bäst rykte enligt Reputation Institutes årliga ranking Country RepTrak. Vi har klättrat på listan från en tredjeplats 2014.

22

Sverige är bäst på jämställdhet i Europa enligt mätningen Gender Equality Index som görs av European Institute for Gender Equality (EIGE).

23

Kvinnans plats är inte hemma vid spisen enligt svenskarna. I EU är Sverige överlägset mest emot påståendet att ”kvinnans viktigaste roll är att ta hand om hemmet och familjen” – 87 procent är helt emot, att jämföra med EU-snittet på 54 procent. Samtidigt är andelen som menar att ”mannens viktigaste roll är att tjäna pengar” överlägset lägst i Sverige: 10 procent (EU-snittet ligger på 43 procent). Likaledes är svenskarna solklart mest kritiska till påståendet att ”män är mer ambitiösa än kvinnor” (endast 8 procent håller med, EU-snittet ligger på 35 procent). (Källa: Special Eurobarometer 465, 2017)

24

Svenskarna är mest måna om miljön i EU. 87 procent av svenskarna anser att det är mycket viktigt att skydda miljön, att jämföra med EU-snittet 56 procent.

Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

25

Svenskarna är överlägset mest positiva till invandrare om man jämför med andra länder i EU. Siffran för svenskarna som anser att invandrare har en positiv inverkan på samhället är 76 procent, på andra plats kommer Luxemburg på 66 procent. EU-snittet ligger på 42 procent. Sverige är också det land i EU där högst andel anser att invandrare berikar landets kultur (konst, musik, mat etc): 93 procent av svenskarna håller med helt och hållet om detta, jämfört med EU-snittet 61 procent.

26

EU rankar Sverige som bäst på innovation i en jämförelse mellan medlemsländerna. (Källa: European Innovation Scoreboard 2018)

27

Dödligheten i hjärtinfarkt har minskat mellan 2013 och 2016 (dödlighet inom 28 dagar efter insjuknandet). Siffran 2016 var 25,3 procent, vilket är lägre än 2013 då den var 26,8 procent.

Mikael Carlsson

Fotnot: Denna text är en nedkortad och omarbetad version av bloggtexten ”101 (nya) skäl till varför det fortfarande inte går åt helvete”.

pil
Om debattören

Namn: Mikael Carlsson.Ålder: 47 år.Sysselsättning: Kompositör, musikproducent, före detta journalist. Bloggar här.Ort: Göteborg

Så gör du för att debattera i Metro

klar

Artikellänk är kopierad

Mikael Carlsson
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro