ANNONS
ANNONS
Logo

VAD TYCKER DU?

Detta är en debattartikel. Personen, företaget, partiet eller organisationen som har skrivit texten driver en åsikt och argumenterar för den. En debattartikel publiceras med namn och bild på den som står för åsikten.

Debatt: Nyanlända flickors livssituation behöver uppmärksammas

Anna Garvander · 22 Okt 2018
Uppdaterad 22 Okt 2018
För att skapa jämlika förutsättningar för ensamkommande unga behöver flickornas behov synliggöras, skriver Anna Garvander.

För att skapa jämlika förutsättningar för ensamkommande unga behöver flickornas behov synliggöras, skriver Anna Garvander. Foto: Timothy Choy/Unsplash, Tjejzonen


Trots att antalet ensamkommande flickor ökat saknas idag ett anpassat mottagande för dem, skriver Anna Garvander, generalsekreterare på Tjejzonen.

klar

Artikellänk är kopierad

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Rapporter om psykisk ohälsa bland ensamkommande har under de senaste åren släppts med jämna mellanrum. I gruppen är flickor ofta extra utsatta. Trots att antalet ensamkommande flickor ökat saknas idag ett anpassat mottagande för dem. Dessutom vittnar flera kommuner om socialt isolerade flickor. Nu är det dags att prioritera nyanlända flickors situation och psykiska hälsa.

Ensamkommande barn och unga mår allt sämre psykiskt. Men de berättelser och röster som oftast lyfts i media handlar om ensamkommande pojkars situation och hälsotillstånd, men få lyfter flickornas röst. Andelen flickor bland de ensamkommande barnen har under de fem första månaderna 2017 ökat från 16 procent år 2012 till 23 procent.

LÄS MER
Debatt: Killar – kom ut ur periferin

Men trots att antalet flickor ökat är mottagandet fortfarande nästan endast anpassat för pojkar. Om andra lösningar inte finns blir nyanlända flickor ofta placerade tillsammans med en grupp av endast pojkar på ett boende. Även fritidsaktiviteterna är anpassade efter pojkarna. Flickorna och deras behov osynliggörs.

Utan ett tryggt socialt nätverk blir unga ensamkommande snabbt extra sårbara. Att bära på obearbetade trauman från krig och flykt och dessutom leva i ständig ovisshet under asylprocessen bidrar till stor oro. Den allra viktigaste komponenten för att hantera stora livskriser och minska sårbarheten är goda relationer med andra människor.

quotation startMånga av dessa flickor har levt i miljöer där deras hälsobehov aldrig prioriterats. Därför är det extra viktigt att skapa förutsättningar för att dessa flickor ska må bra och skapa trygga miljöer för dem.quotation end

Ensamkommande pojkar har i ljuset av detta en liten större chans att hitta ett socialt nätverk då de är omgivna av andra pojkar. För ensamkommande flickor är det inte lika lätt. Social isolering kan göra att flickorna internaliserar sitt mående och inte vågar prata om hur de egentligen mår på grund av bristande socialt nätverk. Isoleringen kan dessutom försvåra integrationen.

Tjejzonen, som bedriver nationell stödverksamhet för tjejer mellan 10 och 25 år, anser att det nu krävs krafttag kring anpassning av den fysiska miljön runt de nyanlända flickorna samt att samhället ser till att säkerställa ett tryggt socialt stöd för att minska den psykiska ohälsan och bidra till en bättre integration.

För att skapa jämlika förutsättningar för ensamkommande unga behöver flickornas behov synliggöras. Många av dessa flickor har levt i miljöer där deras hälsobehov aldrig prioriterats. Därför är det extra viktigt att skapa förutsättningar för att dessa flickor ska må bra och skapa trygga miljöer för dem.

Tjejzonen vill därför se särskilda insatser i kommunerna för nyanlända flickor:1. Säkerställa ett säkert boende för flickor. Ingen flicka ska känna sig otrygg.2. Engagera flickorna i relevanta aktiviteter på deras egna villkor.3. Erbjuda medmänskligt psykosocialt stöd för att bryta social isolering och få fler att våga prata om sitt mående och sin situation.

Anna Garvander, generalsekreterare, Tjejzonen

pil
Om Tjejzonen:

• Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för tjejer.

• Det är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening med cirka 300 medlemmar.

• De är rikstäckande och arbetar för att den psykiska ohälsan och utsattheten ska minska bland alla som definierar sig som tjejer mellan 10 och 25 år.

Så gör du för att debattera i Metro:

klar

Artikellänk är kopierad

Anna Garvander
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro