ANNONS
ANNONS
Logo

VAD TYCKER DU?

Detta är en debattartikel. Personen, företaget, partiet eller organisationen som har skrivit texten driver en åsikt och argumenterar för den. En debattartikel publiceras med namn och bild på den som står för åsikten.

Debatt: Politiker, ta ställning mot islamofobin under valrörelsen

Olivia Novotny Bill, Jenny Saba Persson, Petra Elb, Mirella Pejcic, Stina Carlsson, Johan Alexander Lindman, Daniela Polhage, Maria Hammarström · 31 Aug 2018
Uppdaterad 31 Aug 2018
En vanlig form av diskriminering som vi möter är att muslimska kvinnor som bär slöja missgynnas inom olika samhällsområden, skriver debattörerna.

En vanlig form av diskriminering som vi möter är att muslimska kvinnor som bär slöja missgynnas inom olika samhällsområden, skriver debattörerna. Foto: Shutterstock/IBL


Diskriminering som drabbar muslimer eller förmodade muslimer är inte en ny företeelse i Sverige. De senaste åren har vi däremot sett att diskriminering, hot och hatbrott har blivit en större del av många muslimers vardag, skriver representanter från åtta antidiskrimineringsbyråer i Sverige.

klar

Artikellänk är kopierad

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

En av de viktigaste grundprinciperna i de mänskliga rättigheterna är principen om icke-diskriminering. Utan den faller också de andra rättigheterna. Det vill säga när vi börjar göra skillnad på människor, där vissa grupper skiljs ut och behandlas sämre än andra.

Diskriminering påverkar människors möjligheter att få tillgång till likvärdiga livsvillkor. Det handlar om rätten till arbete, utbildning och bostad men också rätten att leva ett liv fritt från våld, rasism samt rätten till religionsfrihet. Vi som skriver den här artikeln arbetar på antidiskrimineringsbyråer runtom i Sverige. Vi är djupt oroade den ökande diskrimineringen mot muslimer i Sverige och vill se politiska krafttag mot detta.

I dag ser vi allt fler exempel på hur muslimer och förmodade muslimer utsätts för verbalt och fysiskt våld i det offentliga rummet. Moskéer runt om i landet utsätts för nazistiskt klotter och attacker. I våras släpptes rapporten ”Moskéers utsatthet och säkerhet” skriven av Mattias Gardell, professor vid Cemfor Uppsala Universitet. Den anger att minst en moské i veckan angripits under 2017. Det betyder att det i dag är vanligare att en svensk moské blivit angripen än att den inte har blivit det. Det måste få ett slut.

quotation startEn vanlig form av diskriminering som vi möter är att muslimska kvinnor som bär slöja missgynnas inom olika samhällsområden.quotation end

Diskriminering som drabbar muslimer eller förmodade muslimer är inte en ny företeelse i Sverige eller hos oss antidiskrimineringsbyråer. De senaste åren har vi däremot sett att diskriminering, hot och hatbrott har blivit en större del av många muslimers vardag. En vanlig form av diskriminering som vi möter är att muslimska kvinnor som bär slöja missgynnas inom olika samhällsområden. Kvinnor som har valt att utöva delar av sin tro förvägras jobb och utbildning. Att det är vanligt bekräftas i flera forskningsrapporter, som rapporten ”Forgotten Women – The impact of Islamophobia on Muslim Women”.

Diskriminering och hatbrott mot muslimer sker inte i ett vakuum. Vi ser en valrörelse där frågor om migration och minoriteters rättigheter står i centrum. Politiska och mediala utspel som uttrycker ”I Sverige tar vi i hand” eller som problematiserar religiöst utövande muslimer får direkta och allvarliga konsekvenser i muslimers vardag.

quotation startVi vill att politiska företrädare och media, under resterande valrörelse, tar ett aktivt ansvar för att motverka allt som kan förstärka onyanserade bilder av muslimer och allt som kan leda till normalisering av den rasism som drabbar muslimer och förmodade muslimerquotation end

Vi vill att politiska företrädare och media, under resterande valrörelse, tar ett aktivt ansvar för att motverka allt som kan förstärka onyanserade bilder av muslimer och allt som kan leda till normalisering av den rasism som drabbar muslimer och förmodade muslimer. Vi vill se en konkret politik som främjar muslimers rättigheter. Vilka åtgärder kommer ni att vidta för att stärka rättssäkerheten för muslimer i Sverige och EU i framtiden? Och hur säkerställer ni att muslimer i Sverige får stöd och upprättelse för den diskriminering och hatbrott de utsätts för?

De demokratiska värderingarna om lika värde och lika rättigheter upprätthålls bara om vi strävar efter att bevara dem i alla lägen. Hotet mot muslimers rättigheter är en fråga som måste tas på allvar nu.

Olivia Novotny Bill, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Jenny Saba Persson, Rättighetscentrum Västerbotten

Petra Elb, Örebro Rättighetscenter

Mirella Pejcic, Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

Stina Carlsson, Rättighetscentrum Norrbotten

Johan Alexander Lindman, Diskrimineringsbyrån Gävleborg

Daniela Polhage, Diskrimineringsbyrån Humanitas

Maria Hammarström, Antidiskrimineringsbyrån Sydost

pil
Antidiskrimineringsverksamheter/antidiskrimineringsbyråer

• I Sverige finns 16 regionala och ideella verksamheter som kallas antidiskrimineringsbyråer (adb:er). Verksamheterna arbetar långsiktigt genom att förebygga och motverka diskriminering via utbildning, opinionsbildning och kostnadsfri rådgivning till privatpersoner. Adb:erna arbetar med stöd från bland annat MUCF, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

klar

Artikellänk är kopierad

Olivia Novotny Bill
Jenny Saba Persson
Petra Elb
Mirella Pejcic
Stina Carlsson
Johan Alexander Lindman
Daniela Polhage
Maria Hammarström
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro