ANNONS
Logo

VAD TYCKER DU?

ANNONS

Detta är en debattartikel. Personen, företaget, partiet eller organisationen som har skrivit texten driver en åsikt och argumenterar för den. En debattartikel publiceras med namn och bild på den som står för åsikten.

Debatt: Politikerna behöver möta digitaliseringens utmaningar

AndersKällströmStefanTengblad · 20 Dec 2017
Uppdaterad 20 Dec 2017
Demokratins oförmåga att hantera denna typ av frågor lämnar spelfältet öppet för teknokratin, skriver Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi och Anders Källström, adjungerad professor på högskolan i Skövde.

Demokratins oförmåga att hantera denna typ av frågor lämnar spelfältet öppet för teknokratin, skriver Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi och Anders Källström, adjungerad professor på högskolan i Skövde. Foto: Shutterstock/IBL


Utmaningen med digitaliseringen är att bli medveten om både möjligheter och hot så att de förra kan tillvaratas och de senare undvikas. Det räcker inte att några få experter engagerar sig. Digitaliseringen påverkar och måste därför bli en fråga för oss alla, skriver Anders Källström, adjungerad professor och Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi på högskolan i Skövde.

klar

Artikellänk är kopierad

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Digitaliseringen styr en allt större del av våra liv, både i jobbet och privat. Den påverkar nästan alla yrken och kommer att få stora konsekvenser för välfärdssektorn och för samhällsekonomin. Digitaliseringen erbjuder en mängd möjligheter men också några hot: det finns en stor risk för en kraftigt minskad sysselsättning inom många yrkessektorer och en ökad arbetslöshet. Kriminella personer kommer att leta efter möjligheter att begå nya sorters brott. Och, den samhälleliga komplexiteten kommer att öka drastiskt. Kommer vi ens att förstå hur det framtida samhället fungerar?

Utmaningen är att bli medveten om både möjligheter och hot så att de förra kan tillvaratas och de senare undvikas. Det räcker inte att några få experter engagerar sig. Digitaliseringen påverkar och måste därför bli en fråga för oss alla.

Ännu så länge är det lite som tyder på att digitaliseringen kommer att bli en valfråga 2018. Partierna vet att digitaliseringen står för dörren, men de ser knappast en jordmån för denna typ av frågor i nästa års valrörelse. Majoriteten av väljarna är helt enkelt inte ”där” än. Politikernas korta och fragmenterade relationer med genomsnittsväljarna under valrörelsens sista uppskruvade veckor tillåter bara nerslag i gamla välkända frågor som skola, vård och omsorg. Att diskutera den digitala världens framtida skattesystem, medborgarlöner, utbildningssystem, rättsliga frågeställningar och IT-säkerhet (för att ta några exempel) är knappast att tänka på.

Demokratins oförmåga att hantera denna typ av frågor lämnar spelfältet öppet för teknokratin. Nya tekniska idéer behöver inte en majoritet för att förverkligas. Det räcker med att en liten grupp ”pionjärer” vill testa den nya innovationen. När dessa uttrycker sig positivt kommer förändringarna successivt igång på allvar. När majoriteten av väljarna förstår vad som håller på att hända har det i praktiken redan hänt. Detta riskerar att skapa nya klyftor i samhället.

Politikens uppgift har huvudsakligen blivit reducerad till att i efterhand styra upp de negativa konsekvenserna av det som redan skett, snarare än att vara med och forma. Vi tror att politiken på vissa områden ska acceptera och fortsätta i sin parerande roll. Det var trots allt inte politiker som kom på flygplanen, bilarna, televisionen och datorerna. Och, marknaden skötte ju implementeringen relativt bra.

Inom andra områden måste politiken skapa en jordmån för politisk aktivitet. Marknaden kommer inte att skapa nya skattesystem, ny lagstiftning och kommer bara delvis att klara av att skapa ett utbildningssystem för den digitala världen.

Ge landets högskolor och universitet uppdrag och resurser att på bred front förmedla kunskaper om digitaliseringens möjligheter, så att valrörelsen 2022 på allvar kan ta upp en av mänsklighetens största transformationer någonsin; digitaliseringen. Högskolor och universitet är redo att ta sig an denna utmaning inom forskningen. Vi i Västsverige har lämnat ett förslag till att inrätta nationellt forskningscentrum i nära samverkan med näringslivets andra intressenter.

Anders Källström, adjungerad professor på högskolan i Skövde Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi på högskolan i Skövde

klar

Artikellänk är kopierad

AndersKällströmStefanTengblad
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro