ANNONS
Logo

VAD TYCKER DU?

ANNONS

Detta är en debattartikel. Personen, företaget, partiet eller organisationen som har skrivit texten driver en åsikt och argumenterar för den. En debattartikel publiceras med namn och bild på den som står för åsikten.

Debatt: Regeringens LSS-förslag strider mot FN-konventionen

Metro Debatt · 20 Nov 2018
Uppdaterad 22 Nov 2018
Lagen måste förtydligas så att LSS kan stärkas och fungera, skriver Harald Strand och Elisabeth Wallenius med flera.

Lagen måste förtydligas så att LSS kan stärkas och fungera, skriver Harald Strand och Elisabeth Wallenius med flera. Foto: Linnea Bengtsson, Unsplash


LSS är en oerhört viktig rättighetslag, ändå har det skett en oroande förändring i tillämpningen av LSS – inte minst av insatsen personlig assistans. Därför kräver vi att lagen förtydligas och de viktiga principerna stärks, skriver företrädare för 19 organisationer inom funktionshinderrörelsen.

klar

Artikellänk är kopierad

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Vi har följt den pågående LSS-utredningen och har som företrädare för funktionshinderrörelsens fått ta del av dess slutliga förslag, som kommer att presenteras i betänkandet den 10 januari. Tillsammans är vi 19 organisationer som tycker att förslagen hör hemma i papperskorgen. De innebär i våra ögon en fortsatt nedmontering av LSS och därmed ett kliv tillbaka till en tid då personer med omfattande funktionsnedsättning inte hade rätt att bestämma över sina egna liv. Vi stödjer därmed de särskilda yttranden som funktionshinderrörelsens experter har lämnat till utredningen.

pil
LSS: Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Källa: Källa: Socialstyrelsen

LSS är en oerhört viktig rättighetslag. Sedan lagen infördes 1994 har människor med stora funktionsnedsättningar fått möjlighet att styra sin egen vardag och göra sina egna livsval. 

Det har inte undgått någon att det under senare år skett en oroande förändring i tillämpningen av LSS, inte minst av insatsen personlig assistans. Tusentals personer och deras anhöriga har enligt Försäkringskassans siffrorfått avslag på ansökningar eller fått beviljade insatser indragna. Behovet av en översyn var och är därför stort.

Tyvärr har  haft ett alltför starkt fokus på besparingar, trots det glädjande beskedet i våras om att besparingskravet i utredningsdirektiven tagits bort. Problemen med bristande rättssäkerhet i tillämpningen och kvalitetsbrister i flera insatser har också ignorerats. Man har heller inte baserat sina förslag på den forskning som finns kring LSS. I stället föreslås stora förändringar som vi ser kommer att rasera fungerande insatser för väldigt många:den statliga LSS-utredningen

1. Personlig assistans har den stora fördelen att människor med stora behov kan få stöd genom en och samma insats, även när behoven skiftar under dygnet. Dessutom har man själv fått bestämma vem som ska utföra jobbet.  Nu föreslås en schablon för alla med assistansersättning på 15 timmar/vecka utöver tiden för hjälp med grundläggande behov. Risken är stor att många mot sin vilja tvingas flytta från sina hem till särskilt boende.

2. Rätten till assistans för barn under 16 år försvinner och istället föreslås en ny insats som kommunen ska ansvara för. Föräldrarna kommer inte längre att få avgöra vem som ska ta hand om deras barn i sitt eget hem. Risken är att barn inte längre kan växa upp i sin familj.

3. Endast praktiska hjälpbehov ska berättiga till personlig assistans. Många personer med psykiska funktionsnedsättningar kommer därmed att förlora sin personliga assistans och möjligheten att leva som andra. 

4. Insatsen ledsagarservice försvinner för att ersättas av en ny insats, något som innebär inskränkt frihet för många personer.

Sverige har undertecknat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det innebär bland annat att man inte får begränsa redan givna rättigheter, som exempelvis LSS. Utredningsförslagen innebär därmed ett brott mot Sveriges folkrättsliga åtaganden. 

För att den nuvarande rättstillämpningen inte skall fortsätta behöver lagen ändras. Om inte kommer bärande funktionshinderspolitiska ambitioner att gå om intet. 

Vi kräver därför att lagen förtydligas så att den nuvarande rättstillämpningen inte ska cementeras och de viktiga principerna i LSS stärks. Det måste bli den kommande regeringens första uppgift.

Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt SverigeMaria Lundqvist-Brömster, ordförande HjärnkraftHarald Strand, ordförande FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörningVeronica Magnusson Hallberg, ordförande Svenska DownföreningenUlla Adolfsson, ordförande Autism- & AspergerförbundetUlf Larsson, ordförande Riksförbundet Sällsynta diagnoserMarina Carlsson, ordförande Personskadeförbundet, RTPEmily Muthén, Föreningen Grunden, GöteborgMaria Persdotter, ordförande RBUBo Jakobsson, Ordförande Svenska OCD-FörbundetMalin Kvitvaer, styrelseledamot Lika UnikaLise Lidbäck, förbundsordförande NeuroförbundetAmanda Lindberg, ordförande FSDBVilhelm Ekensteen, ordförande IfARasmus Isaksson, förbundsordförande DHRJessica Smaaland, politisk sekreterare, talesperson STILMagnus Andén, ordförande Föreningen JAGLinus Forsberg, ordförande Unga med synnedsättning, USBjörn Häll Kellerman, förbundsordförande Förbundet Unga Rörelsehindrade

Så här gör du för att debattera i Metro:

klar

Artikellänk är kopierad

Metro Debatt
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro