ANNONS
ANNONS
Logo

VAD TYCKER DU?

Detta är en debattartikel. Personen, företaget, partiet eller organisationen som har skrivit texten driver en åsikt och argumenterar för den. En debattartikel publiceras med namn och bild på den som står för åsikten.

Frälsningsarmén: Arbetsförmedlingen – ta emot vår hjälp

Metro · 20 Jun 2017
Uppdaterad 20 Jun 2017
Vi strävar inte efter att ta över ett myndighetsansvar. Vi vill dock vara en stark partner till Arbetsförmedlingen, skriver Johan Lahne och Kjell Karlsten från Frälsningsarmén.

Vi strävar inte efter att ta över ett myndighetsansvar. Vi vill dock vara en stark partner till Arbetsförmedlingen, skriver Johan Lahne och Kjell Karlsten från Frälsningsarmén. Foto: TT, Frälsningarmén


I dag står hälften av platserna i Frälsningsarméns olika arbetsmarknadsprogram tomma trots att 275.000 personer befinner sig långt från arbetsmarknaden. Utan tydliga signaler från Arbetsförmedlingen och politiken saknar vi förutsättningar att arbeta vidare. Om vi inte snarast får konkreta besked kan vi tvingas stänga ner platser eller hela verksamheter, skriver Johan Lahne och Kjell Karlsten från Frälsningsarmén.

klar

Artikellänk är kopierad

Detta är en debattartikel. Det är de som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Frälsningsarmén har i över 125 år verkat för att ge arbetslösa människor en meningsfull sysselsättning. Nu kan det vara slut med det.

I dag står hälften av platserna i Frälsningsarméns olika arbetsmarknadsprogram tomma trots att 275.000 personer befinner sig långt från arbetsmarknaden. Hos andra idéburna organisationer är situationen likartad eller värre.

Detta är effekterna av en rad politiska beslut som fattats och genomförts senaste två åren.Dessa är avvecklandet av Fas 3 utan att ersättas med ett nytt alternativ och nya direktiv från Arbetsmarknadsdepartementet som gör att Arbetsförmedlingen inte hinner med att planera insatser för dem som är långt från arbetsmarknaden.

Resultatet är att stora idéburna organisationer inklusive Frälsningsarmén nu ser över sina arbetsmarknadsprogram och kan tvingas avveckla dessa redan till hösten eller i början på 2018.

Frälsningsarméns arbetsmarknadsinsatser ger mycket goda resultat. I våra verksamheter har vi fått se långtidssjukskrivna människor tillfriskna och växa och arbetslösa har genom vårt kontaktnät och våra insatser fått en starkare ställning på arbetsmarknaden. I de verksamheter som fokuserar på att aktivt hjälpa långtidsarbetslösa människor vidare ut på arbetsmarknaden resulterar våra insatser i att ca 30% får ett arbete eller går vidare till studier. I de fall vi gjort insatser för arbetslösa ungdomar är motsvarande siffror ca 70%.

LÄS MER
Duellen: Klarar medierna att rapportera sakligt om invandringen?

Trots dessa goda resultat och över 125 års erfarenhet har Frälsningsarmén stora utmaningar att samverka med Arbetsförmedlingen. Utan ett nära samarbete saknar Frälsningsarmén såväl ekonomiska förutsättningar som själva möjligheten att skriva in deltagare i våra arbetsmarknadsprogram.

Vi anser att Arbetsförmedlingen behövs. Vi strävar inte efter att ta över ett myndighetsansvar. Vi vill dock vara en stark partner till Arbetsförmedlingen. Vi föreslår två omedelbara åtgärder:

• Arbeta fram ett partnerskap mellan idéburna organisationer och Arbetsförmedlingen. Vi tror att det behövs en kedja av insatser för att framgångsrikt bryta utsattheten hos arbetslösa. Denna kedja saknas i dag och är svår att upphandla.

• Slopa 90-dagarsgarantin och liknande garantier Den som kan styrka en längre tid av arbetslöshet ska inte behöva vänta ytterligare 90-, 365- eller 450 dagar efter inskrivning för att få tillgång till extra stöd och hjälp, oavsett om den utförs helt eller delvis i Arbetsförmedlingens regi. Handläggarna på myndigheten ska ha mandat att direkt kunna sätta in resurser.

Det är bråttom.Utan tydliga signaler från såväl myndigheten som politiken saknar vi förutsättningar att arbeta vidare. Om inte Frälsningsarmén och andra idéburna organisationer snarast får konkreta besked kan vi tvingas stänga ner platser eller hela verksamheter.

Därför uppmanar vi politiker och ansvariga inom Arbetsförmedlingen att agera.Låt oss börja partnerskapet nu!

Johan Lahne, nationell samordnare arbetsmarknadsprogram, Frälsningsarmén Kjell Karlsten, programchef, Frälsningsarmén

pil
Om debattören

• Frälsningsarmén är en kristen kyrka med social hjälpverksamhet som finns i cirka 90 städer/kommuner med 196 verksamheter. Det är församlingsverksamhet med gudstjänster och gruppaktiviteter.

• Stor del av den sociala verksamheten finansieras genom gåvor, testamentsintäkter, Myrornas överskott och olika former av bidrag. Församlingsverksamheten finansieras i första hand av medlemmars egna gåvor och bidrag, till liten del av statsbidrag samt av egengenererande medel inom Frälsningsarmén.

Källa: Frälsningsarmén

pil
Om debatten

• Arbetslösheten i Sverige tog fart i samband med finanskrisen som slog till över hela världen under hösten 2008. Sedan dess har arbetslösheten legat på högre nivå än före krisen.

• Siffran 275 000 avser inskrivna arbetslösa personer som enligt Arbetsförmedlingen har ”en utsatt ställning på arbetsmarknaden”. Det innebär att de antingen saknar gymnasieutbildning, är utomeuropeiskt födda, är personer med funktionsnedsättningar som innebär nedsatt arbetsförmåga eller är 55 år eller äldre.

Källa: SCB, Arbetsförmedlingen

Läs mer: Debatt: Kalla nazistdådet i Malmö för vad det är – ett terrordåd

klar

Artikellänk är kopierad

Metro
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro