ANNONS
ANNONS
Logo

VAD TYCKER DU?

Detta är en debattartikel. Personen, företaget, partiet eller organisationen som har skrivit texten driver en åsikt och argumenterar för den. En debattartikel publiceras med namn och bild på den som står för åsikten.

HBT-liberaler: Hedersförtrycket mot hbt-personer måste bekämpas

Mats Nordström · 2 Aug 2017
Uppdaterad 2 Aug 2017
I Sverige råder svensk lag, lika för alla. Även om lagen är tydlig så krävs en rad åtgärder för att skydda de som utsätts och för att inga nya brott ska begås, skriver Mats Nordström, förbundsordförande för hbt-liberaler.

I Sverige råder svensk lag, lika för alla. Även om lagen är tydlig så krävs en rad åtgärder för att skydda de som utsätts och för att inga nya brott ska begås, skriver Mats Nordström, förbundsordförande för hbt-liberaler. Foto: Karin Thorsell, IBL/Shutterstock


Att vi i Sverige har parallella samhällen, där unga inte får möjlighet att utvecklas och bestämma över sitt eget liv är helt oacceptabelt. Det måste tydligt framgå för alla vad som gäller, skriver Mats Nordström, förbundsordförande för hbt-liberaler.

klar

Artikellänk är kopierad

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Hederskultur är förtryck och ska bekämpas. Vi hbt-liberaler är redo att försvara friheten för alla ungdomar som begränsas i sina livsval och som inte har möjlighet att leva det liv de önskar.

Flickors och kvinnors situation har belysts, men för hbt-personer är situationen minst lika illa. Detta framgår inte minst av den rapport HBT och heder (Dari, Nathorst-Böös & Jarl-Åberg 2011) som RFSL Ungdom och Almaeuropa publicerade i september 2011. Där får vi skrämmande vittnesmål från unga hbt-personer som beskriver förtryck och våld i hederns namn. Det handlar om hot om misshandel, dödshot, om oförstående lärare och kuratorer, om syskon, släktingar och föräldrar som begränsar de ungas liv. Det berättas om hur våld normaliseras och också hur religion styr vad som är acceptabelt beteende.

Det beskrivs hur familjen ser sig själva som offer då de fått veta att deras ungdomar är homosexuella. ”Den offerposition som många av intervjupersonernas föräldrar intagit används för att rättfärdiga kränkningar av barnen. Våldet framställs som nödvändigt för att de vuxna inte ska få dåligt rykte, uteslutas ur församlingen eller betraktas som dåliga föräldrar.”

Att vi i Sverige har parallella samhällen, där unga inte får möjlighet att utvecklas och bestämma över sitt eget liv är helt oacceptabelt. Det måste tydligt framgå för alla vad som gäller. Att förälder inte kan bestämma vem deras barn ska gifta sig med eller leva med. Att släktingar inte kan hota om våld eller våldföra dig på den som inte väljer att leva sitt liv efter familjens värderingar. I Sverige råder svensk lag, lika för alla. Även om lagen är tydlig så krävs en rad åtgärder för att skydda de som utsätts och för att inga nya brott ska begås.

I Alliansregeringen var Liberalerna med och införde hbt-perspektiv i arbetet mot våld i nära relationer och hedersvåld, stora framsteg som nu riskerar att utraderas av regeringens brist på politik. Detta är mycket bekymrande och det är ett svek mot de utsatta. Det behövs skyddade boenden som inkluderar även män och manliga samkönade par och statliga resurser måste avsättas för att utbilda personal i skolor, socialtjänsten och kommunerna i att bemöta och hjälpa utsatta hbt-personer.

Samhället har ett ansvar att inkludera alla i de verksamheter som finns till för att hjälpa och skydda människor och alla som utsätts för relationsvåld måste mötas av samhällets skyddsnät även om den som utsatts inte är en kvinna eller om gärningsmannen inte är en man. Därför behövs hbt-perspektiv i arbetet mot våld i nära relationer och hedersvåld.

Vidare bör brott begångna med heder som motiv omfattas av straffskärpning.

RFSL bör tillföras särskilda resurser och riktade anslag för att arbeta aktivt mot hedersförtryck. De kan och ska tillvarata alla hbt-personers rättigheter och på samma sätt som de arbetat på ett fantastiskt sätt för hbt-personer som söker asyl i Sverige, så skulle de kunna vara en lika bra och aktiv aktör för de som är i behov av stöd på grund av hedersförtryck.

Mats Nordström, förbundsordförande, HBT-liberaler

pil
Om debattören

• HBT-liberaler har funnits sedan 1980

• Syftet är att bilda opinion i hbt-frågor

• Vill tillåta altruistiskt värdmoderskap i Sverige

klar

Artikellänk är kopierad

Mats Nordström
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. Publisher och ansvarig utgivare Thomas Eriksson. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro