ANNONS
ANNONS
Logo

VAD TYCKER DU?

Detta är en debattartikel. Personen, företaget, partiet eller organisationen som har skrivit texten driver en åsikt och argumenterar för den. En debattartikel publiceras med namn och bild på den som står för åsikten.

Löfven, det är dags att göra det straffbart att mobba

Mats Jonsson · 31 Mar 2017
Uppdaterad 4 Maj 2017
Västvärlden ryser inför det ryska beslutet att avkriminalisera familjevåld. Hustrumisshandel betecknas som "administrativ förseelse". Men det är ungefär så man verkar betrakta mobbning i Sverige, skriver Mats Jonsson, ordförande i Organisation mot mobbning.

Västvärlden ryser inför det ryska beslutet att avkriminalisera familjevåld. Hustrumisshandel betecknas som "administrativ förseelse". Men det är ungefär så man verkar betrakta mobbning i Sverige, skriver Mats Jonsson, ordförande i Organisation mot mobbning. Foto: Privat, IBL


Mobbning är mer än bara ett arbetsmiljöproblem och borde därför förbjudas i en egen paragraf i brottsbalken, anser Mats Jonsson, ordförande i Organisation mot mobbning.

klar

Artikellänk är kopierad

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

För många är tillhörigheten till en grupp livsnödvändig. Att bli utstött ur gruppen kan innebära en social och mental katastrof som kan vara både direkt och indirekt livshotande. Den psykosociala arbetsmiljön tar ofta skada av mobbningen. Här är det vanligt att man förväxlar orsakssammanhangen och tänker att mobbning är en följd av brister i arbetsmiljön. Därför har frågorna om mobbning sopats in under rubriken arbetsmiljöproblem och därför anser vi i Organisation mot mobbning (OMM) att mobbning inte heller blir identifierat, utrett eller åtgärdat i vårt nuvarande system.

Den som blir utstött, och som tillhör någon av de i diskrimineringslagstiftningen definierade minoritetsgrupperna, kan gå till domstol med denna lagstiftning i ryggen. Den som drabbas av samma behandling men inte tillhör någon sådan minoritetsgrupp saknar denna möjlighet.

Det som nu behöver ske är att man inser att mobbning är ett psykiskt och socialt våldsbrott mot den enskilde.

Det som statsminister Stefan Löfven och justitieminister Morgan Johansson måste göra är att se till att mobbning lyfts ut ur det arbetsmiljörättsliga området i lagen och flyttas in i det straffrättsliga. Då kan man med hjälp av rättsväsendet lagföra förövaren och upprätta offret. Först då kan vi få ordning i denna fråga. Västvärlden ryser inför det ryska beslutet att avkriminalisera familjevåld. Hustrumisshandel betecknas som ”administrativ förseelse”. Men det är ungefär så man verkar betrakta mobbning i Sverige. Därför kräver Organisation mot mobbning att mobbning förbjuds i en egen paragraf i brottsbalken. Vi föreslår följande formulering av lagtexten:

”Den som genom upprepade kränkande handlingar stöter ut annan ur en social gemenskap, som är av väsentlig betydelse för denne, dömes för mobbning till böter eller fängelse i högst två år. Var utstötningen uppsåtlig dömes för grov mobbning till böter eller fängelse i högst fyra år.”

Sammantaget behöver följande åtgärder vidtas för att mobbning ska hejdas och förhindras:

1. Rutiner för att lösa mobbningsproblem behöver förbättras. Den som mobbas ska få upprättelse, problemen på arbetsplatsen behöver bli lösta och den som stötts ut ska kunna återvända till arbetsplatsen.2. Lagstiftning behöver förbättras. Det behövs att ett explicit förbud mot kränkande särbehandling, social utstötning och diskriminering i alla former införs i brottsbalkens tredje eller fjärde kapitel.3. Polismyndigheterna i varje region ska inrätta en särskild rotel för den här typen av brott. Alla uppsägningar och avskedanden ska prövas i denna instans.4. Den som anstiftar eller deltar i mobbning ska ställas till personligt ansvar.5. Anmälningsplikt avseende mobbning ska införas i skola och arbetslivet.6. Rehabiliteringen av den som utsätts för mobbning bör förbättras så att denne hålls skadeslös med avseende på personlig hälsa, social situation och ekonomiska förhållanden.

Mats Jonsson, ordförande i Organisation mot mobbning

pil
Om debattören

OMM – Organisationen Mot Mobbning – är en förening vars syfte bland annat är att arbeta för att förbättra rutiner vid situationer där mobbning uppstått och rehabiliteringen för den som utsatts. Läs mer om OMM här.

klar

Artikellänk är kopierad

Mats Jonsson
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro