ANNONS
ANNONS
Logo

VAD TYCKER DU?

Detta är en kolumn. Det är en åsikt, betraktelse eller kommentar skriven av en återkommande skribent som är anlitad av Metro. Metro är en partipolitiskt obunden tidning och har inga ledarskribenter.

Någonting måste mänskligheten ha gjort rätt trots allt

Johan Norberg · 7 Okt 2015
Uppdaterad 12 Okt 2015

klar

Artikellänk är kopierad

FN:s viktigaste så kallade millenniemål var att halvera den andel som lever i extrem fattigdom mellan 1990 och 2015. Många tvivlade på att så skulle ske. Och faktum är att världen inte nådde målet – den överträffade det, med stor marginal. Först halverades världsfattigdomen, och sedan halverades den en gång till.

Nya, preliminära beräkningar från Världsbanken visar att andelen av världens befolkning som lever i extrem fattigdom har minskat från drygt 37 procent till 9,6 procent mellan 1990 och 2015. För första gången i mänsklighetens historia är fattigdomen därmed nere i ensiffriga procentandelar. Trots att världsbefolkningen ökade med två miljarder under denna tid minskade antalet som lever i extrem fattigdom med 1,25 miljarder. Världen har aldrig tidigare varit i närheten av en så radikal förbättring av mänsklig levnadsstandard. 

Det är ett lågt fattigdomsmått som avses. Fattig anses den vara som konsumerar för mindre än 1,9 dollar om dagen, ständigt justerat för inflation och lokal köpkraft. Men måttet har höjts för att reflektera stigande ambitioner i fattigdomsbekämpning, och oavsett vilket mått vi tittar på ser vi makalösa förbättringar. Andra mått visar på än större fattigdomsminskning. Världsbanken medger själv att fattigdomen i exempelvis Indien troligen har minskat ännu mer.

Framstegen är olika stora på olika håll. Det är länderna i Ostasien som har reformerat sina ekonomier och ökat handeln mest som har klarat sig bäst. Men i denna globaliseringsepok sker framstegen i alla regioner – bara de länder som plågas hårdast av despoter och inbördeskrig har halkat efter rejält. I Latinamerika minskade fattigdomen från nästan 18 till knappt 6 procent, i Sydasien från mer än 50 till mindre än 14 procent. Afrika söder om Sahara är den världsdel som har klarat sig sämst, men även där har andelen fattiga minskat, från 56 till 35 procent. Fattigdomssiffrorna var faktiskt värre i de nordiska länderna i slutet av 1800-talet än i Afrika i dag.

Ta några minuter att reflektera över detta faktum innan du går vidare till de andra nyheterna – de om kriser, krig, massflykt och brottslighet. De är också en realitet, men de är inte hela historien, inte ens huvuddelen av historien. Under de 25 år då högern och vänstern har bråkat om att den andra sidan förstör världen, under de 25 år då vi har oroat oss, gnällt, grälat och frågat oss vad som håller på att hända med vår värld, ja, under just de 25 åren tog sig 138 000 personer ur fattigdom VARJE DAG.

Chansen för en flicka som föds i dag att få leva ett långt liv i fred, befriad från fattigdom, är större än hennes chans att överleva till sin femte födelsedag hade varit i alla tidigare epoker. Någonting måste mänskligheten ha gjort rätt, trots allt.

+ Trans-Pacific Partnership. Ett stort frihandelsavtal mellan de stora ekonomierna runt Stilla havet tycks vara klart. Precis vad som behövs för att minska fattigdomen ytterligare. 

- Oskuldskontroll. TV4:s Kalla fakta avslöjar läkare som gör ”oskuldskontroller”. En liten bit av mörk medeltid mitt i dagens Sverige.

klar

Artikellänk är kopierad

Johan Norberg
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro