ANNONS
ANNONS
Logo

VAD TYCKER DU?

Detta är en debattartikel. Personen, företaget, partiet eller organisationen som har skrivit texten driver en åsikt och argumenterar för den. En debattartikel publiceras med namn och bild på den som står för åsikten.

Psykologer: Vi måste stoppa psykisk ohälsa hos vår unga – för hela samhällets skull

Metro · 2 Jun 2017
Uppdaterad 2 Jun 2017
Psykologerna Siri Helle, Martin Forster, Magnus Johansson, Malin Valsö och och sociologen Amanda Netscher (mitten) tycker vi borde satsa mer på preventiva insatser mot psykisk ohälsa.

Psykologerna Siri Helle, Martin Forster, Magnus Johansson, Malin Valsö och och sociologen Amanda Netscher (mitten) tycker vi borde satsa mer på preventiva insatser mot psykisk ohälsa. Foto: Privat


Vi kan undvika mycket mänskligt lidande och stora samhällsekonomiska kostnader om en större del av resurserna läggs på preventivt arbete, skriver fyra psykologer och en sociolog.

klar

Artikellänk är kopierad

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Den psykiska ohälsan hos unga har ökat de senaste decennierna, en trend som inte följs av våra grannländer. I grundskolan har 7,5 procent av eleverna utsatts för mobbning det senaste året. Cirka 15 procent av alla elever går ut grundskolan utan fullständiga betyg. Under 2015 tog 1 554 personer i Sverige sitt liv, de flesta av dem män. Bland unga ökar självmorden och även hos ungdomsgruppen är det vanligare att killar tar sitt liv. Tjejers kroppsliga integritet kränks, på festivaler, i hemmet och i skolan. Prislappen på allt detta lidande är hög. Enbart könsrelaterat våld kostar Sverige 45,5 miljarder kronor årligen. Det är lätt att tappa hoppet om att lyckas åtgärda alla problem. Men tänk om problemen inte uppstår till att börja med?

Prevention handlar om att förebygga problem innan de inträffar. De som redan är utsatta ska självklart erbjudas hjälp. Samtidigt kan vi besparas mycket mänskligt lidande och stora samhällsekonomiska kostnader om en större del av resurserna läggs på preventivt arbete än vad som görs i dag.

Forskning på universell prevention har visat sig kunna ge långsiktiga effekter på flera områden med relativt små insatser. En vuxen person som har problem med missbruk, arbetslöshet och psykisk ohälsa har ofta haft problem redan i tidiga år. Vi vet inte med säkerhet att ett barn som har utagerande beteende i skolan kommer att få problem med till exempel missbruk senare i livet, men risken är mer än fem gånger så stor. Undersökningar från BRÅ visar att 60 procent av de pojkar som mobbar andra barn i skolan kommer vara dömda för minst en kriminell handling innan 24 års ålder.

En viktig skyddsfaktor för barn och unga är god anknytning till föräldrar och skola. Insatser för att stötta föräldrar och skolpersonal bör prioriteras. Det finns utvärderade insatser för att ge lärare verktyg att skapa studiero och forma goda relationer med och mellan elever. Flera exempel på skolbaserade insatser som till exempel motverkar psykisk ohälsa och självmordsproblematik tas upp i rapporter från Statens beredning för medicinsk utvärdering. Socialstyrelsen har utvärderat stödjande insatser för föräldrar, vilka visat goda effekter på relation, utagerande beteende och konflikter.

Det finns alltså insatser med gott forskningsstöd för att förbättra situationen för barn och unga. Problemet är att dessa inte görs tillgängliga. Flera av de förebyggande insatser som faktiskt används i dag saknar forskningsstöd. En stor utmaning är att sprida forskningsbaserade arbetssätt i hela landet, med långsiktig hållbar finansiering. Vi skulle vilja se att regeringen inrättar ett nationellt preventionscentrum med uppdrag att stötta kommuner och landsting att införa forskningsbaserade insatser. Ett exempel på hur detta kan organiseras och genomföras praktiskt finns i Norge.

Som medborgare kan vi göra skillnad genom att höja våra röster för förebyggande och främjande perspektiv. Först när detta kommer upp på makthavarnas agendor kan vi få ett samhälle där orättvisor och ohälsa kan förändras på riktigt.

Amanda Netscher, sociolog och kandiderande förbundsordförande för Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU)Siri Helle, grundare av nätverket ”Psykologer för prevention”Malin Valsö, leg. psykolog, ElevhälsokonsulternaMagnus Johansson, leg. psykolog, VestigioMartin Forster, leg. psykolog, Karolinska Institutet

pil
Fakta om debatten

• I grundskolan har 7,5 procent av eleverna utsatts för mobbning det senaste året

• 60 000 barn och unga är utsatta för mobbning. Det motsvarar 1-2 barn i varje klass

• 60 procent av de pojkar som mobbar andra barn i skolan kommer vara dömda för minst en kriminell handling innan 24 års ålder

Källa: Friends, BRÅ

klar

Artikellänk är kopierad

Metro
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro