ANNONS
ANNONS
Logo

VAD TYCKER DU?

Detta är en debattartikel. Personen, företaget, partiet eller organisationen som har skrivit texten driver en åsikt och argumenterar för den. En debattartikel publiceras med namn och bild på den som står för åsikten.

S: Landstingen inte har tagit sitt ansvar i bekämpningen av hiv

Sören Juvas Börje Vestlund · 2 Aug 2017
Uppdaterad 2 Aug 2017
Landstingspoltiker i hela landet måste ta ett större ansvar för den vård, prevention och behandling som de faktiskt skall genomföra, skriver Börje Vestlund och Sören Juvas.

Landstingspoltiker i hela landet måste ta ett större ansvar för den vård, prevention och behandling som de faktiskt skall genomföra, skriver Börje Vestlund och Sören Juvas. Foto: Privat, David Lagerlöf


Regeringen har fattat beslut om att helt ta bort öronmärkningen för hiv och STI för storstäder och andra landsting. Det är en del av den vård som landstingen ska ha i sin ordinarie budget. Men landstingen har inte tagit sitt ansvar, skriver Sören Juvas och Börje Vestlund, HBT Socialdemokrater i Sverige.

klar

Artikellänk är kopierad

Detta är en debattartikel. Det är personen som har skrivit texten som står för åsikterna i den, inte Metro. Metro är en politiskt obunden tidning.

Hiv, Aids och STI (sexuellt överförbara sjukdomar, reds. anm.) är frågor som hela tiden berör och det är lätt att ha åsikter om personer som blir infekterade, att moralisera över människors sexuella beteende istället för att se till vad som faktiskt borde göras

När hiv upptäcktes ledde en infektion till döden. Människor utvecklade Aids och dog.I det svenska samhället var oron stor, politikerna var rådvilla och tog till flera kraftåtgärder.

De som blev smittade med hiv blev alltid tvungna att uppge sin hiv-status när de skulle ha sex.Man införde en möjlighet att tvångsisolera människor som bar på hiv. Ett förbud mot bastuklubbar infördes, ett förbud som av många uppfattade som ren moralpanik och som Morgan Johansson senare tog bort.

I samband med budgeten för 2017 fattade regeringen beslut om att helt ta bort öronmärkningen för hiv och STI för storstäder och andra landsting.

Regeringen menar att det är rimligt att bekämpningen av hiv och STI är en del av den vård som landstingen ska ha i sin ordinarie budget. Vidare ökade det generella statsbidraget till landsting och regioner med 1 miljard kronor och för nästa år 1,4 miljarder kronor Det är också en del i regeringens strävan att minska öronmärkta medel, men för den skull inte minska det totala statsbidraget.

Det har fått till följd att behandlingen av hiv och STI har blivit märkbart försämrade, det tar lång tid att få tid för att testa sig och risken är att potentiella smittbärare inte blir upptäckta. Det innebär att smittor sprids helt onödan. Just nu finns det oroande siffror som pekar på att gonorré, syfilis och klamydia kraftigt ökar i gruppen män som har sex med män.

Det är uppenbart att landstingen inte har tagit sitt ansvar. I Stockholm har Venhälsan haft en central roll för bekämpningen av hiv och aids. Utan deras resoluta insatser och expertkompetens hade smittläget för hiv sett annorlunda ut. Venhälsan har också kommit att spela en central roll som förebilder för liknande kliniker främst i de två övriga storstäderna, men också i andra landsting.

Venhälsan har nu tvingats minska på sina resurser radikalt, bland annat har den viktiga kvällsmottagningen helt fått stänga. Det innebär väntetiderna blir längre än vad som faktiskt krävs. I det arbete som krävs för att motverka hiv och andra STI infektioner är testning, vård och behandling grundstenar. I frågan om testning är tillgängligheten central.

Att den politiska ledningen i Stockholms landsting nu inte tar sitt politiska ansvar, utan i stället skyller på att regeringen tagit bort öronmärkningen av hivmedlen är såväl ryggradslöst som falskt.Pengarna finns där, den politiska ledningen i Stockholms län har helt enkelt valt att inte prioritera gruppen män som har sex med män. Vi ser redan resultatet här i form av en ökning när det gäller gonorré, klamydia och syfilis i målgruppen.

Regeringen har låtit Folkhälsomyndigheten ta fram en ny hivstrategi. I denna har man betonat frivilligorganisationernas betydelse för hivpreventionen, det är bra. Det Folkhälsomyndigheten inte gör är en analys över hur man kunde begränsa smittan av HIV så radikalt som man gjorde i början av 1990-talet.

Alla vi som var med vet att det var ett samarbete mellan sjukvården, andra myndigheter som socialstyrelsen samt frivilligorganisationerna. En hörnsten i detta arbete var information att använda kondom och att testa sig.

Nu ser vi en risk att detta ambitiösa arbete håller på att krackelera regeringen som menar att ansvaret ska tas av regioner och landsting som uppenbarligen inte klarar av att ta det.

I detta läge måste det vidtas åtgärder, det är ingen särskilt bra idé att införa de öronmärkta anslagen precis som de var.

Det behövs en utvärdering som gäller för hela landet, med speciell granskning i storstäderna. Regioner och landsting får bara ökade kostnader om smitta riskerar att spridas, därför borde de vara intresserade att också ta sitt ansvar. Vi menar att Sveriges kommuner och landsting med Lena Mikko i spetsen bör genomföra en sådan utvärdering där man ser på hur utfallet blev i praktiken när de nu äntligen har fått bort den öronmärkning av hivmedlen som de stridit för att få bort i så många år.

Vi menar också att landstingspoltiker i hela landet måste ta ett större ansvar för den vård, prevention och behandling som de faktiskt skall genomföra.

Vi menar också att det är centralt att tillgängliggöra PrEPbehandling i varje region och landsting, det är ett effektivt läkemedel i kampen mot aids. Vi anser också att informationsplikten vad gäller hiv omedelbart avskaffas.

Sören Juvas, Förbundsordförande HBT Socialdemokrater i Sverige

Börje Vestlund, Riksdagsledamot (S) Förbundsstyrelseledadamot HBT Socialdemokrater i Sverige

klar

Artikellänk är kopierad

Sören Juvas Börje Vestlund
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro