ANNONS
ANNONS
Logo

VAD TYCKER DU?

Detta är en kolumn. Det är en åsikt, betraktelse eller kommentar skriven av en återkommande skribent som är anlitad av Metro. Metro är en partipolitiskt obunden tidning och har inga ledarskribenter.

Tillförlitliga metoder för åldersbedömningar vore bra – men sådana saknas

Viktor Banke · 6 Sep 2016
Uppdaterad 7 Sep 2016
En hel del ensamkommande känner inte till sin ålder, skriver Viktor Banke.

En hel del ensamkommande känner inte till sin ålder, skriver Viktor Banke.


Tillförlitliga metoder för åldersbedömningar vore bra, men sådana saknas ännu. Där står vi. Och då har vi inte ens kommit till detaljerna, skriver Viktor Banke.

klar

Artikellänk är kopierad

Förra veckan sändes Uppdrag granskning i SVT om medicinska åldersbedömningar. Bedömningar som innebär röntgen av handled och tänder, följt av ett yttrande från sakkunnig om uppskattad ålder. Det är en omstridd metod för att den är oprecis. Barnläkarföreningen har avrått sina medlemmar från att medverka till bedömningarna eftersom det ansetts oetiskt att en medicinsk lekman hos Migrationsverket och inte läkarna slutligen ska avgöra åldern.

Av programmet kunde man få uppfattningen att barnläkarföreningen genom sin vägran medverkat till att vuxna ”barn” bor med riktiga barn, att dessa ”barn” kunnat begå straffbara handlingar mot barn och få straffet nedsatt eller inget straff, eftersom de betraktats som barn.

Den som vill att det ska vara så enkelt kan sluta läsa nu.

►LÄS MER: Vi tappar utbildad arbetskraft för att asylprocessen är ett moment 22

Tre olika institutioner bedömer asylsökande barns ålder vid tre olika förfaranden: handläggaren hos Migrationsverket, domstolen och kommunen. Ingen av dem är bundna av den andres bedömning, och ingen av dem är bundna av barnläkarföreningen.

Förra året kom 35 369 ensamkommande till Sverige för att söka asyl. Det finns fördelar med att betraktas som barn: större chans till asyl, samt god man, skola, vård. Migrationsverket bedömer åldern för att kunna fatta beslut i asylfrågan. Fram till detta beslut gäller att den som inte ser uppenbart vuxen ut behandlas som ett barn av Migrationsverket. Justitieombudsmannen har vid upprepade tillfällen motsatt sig att beslut om åldern tas under ärendets gång.

Kommunerna ansvarar för barn under asylprocessen, men inte vuxna. Kommunerna är fria att göra en egen bedömning av åldern och måste inte följa Migrationsverkets bedömning när de placerar sökande. Barn ska bo med barn.

Om brott sker på till exempel HVB-hem för minderåriga leder åklagaren utredningen. Åklagaren behöver inte följa vare sig Migrationsverkets eller kommunens åldersbedömning, men om den åtalade till exempel invänder att hen är minderårig, ska åklagaren motbevisa det.

►LÄS MER: Vi har all fakta – vad i helvete håller vi på med?

Idag kan rättsmedicinalverket göra medicinska åldersbedömningar på uppdrag av åklagaren, och det finns rättsontodolog att tillgå för den asylsökande som vill bevisa sin ålder. Migrationsverket kan emellertid inte tvinga någon att genomgå en sådan: det följer av EU-rätten. Den som inte medverkar riskerar dock att få åldern uppskriven hos Migrationsverket eftersom bevisbördan åvilar den sökande.

Det finns incitament för att uppge en felaktig ålder, och i nästan samtliga fall är det omöjligt att med blotta ögat skilja en 17-åring från en 19-åring. En hel del ensamkommande känner inte till sin ålder. Tillförlitliga metoder för åldersbedömningar vore bra, men sådana saknas ännu. Där står vi. Och då har vi inte ens kommit till detaljerna.

+ Sund tvekan.

– Osund tvärsäkerhet.

klar

Artikellänk är kopierad

Viktor Banke
NyheterÅsiktGo!ViralgranskarenMetrojobbMetro Mode

© Copyright 2019 Metro Media House AB. All information på metro.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa Metro vid citering.

metro